Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  USTALENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA PRACOWNIKÓW

   

  Punktem wyjścia w procesie doboru jest prawidłowe określenie zapotrzebowania na pracowników, tj. określenie ilu i jakich pracowników powinno być zatrudnionych w danym przedsiębiorstwie. Decyduje o tym kilka podstawowych czynników:

  poziom techniki i technologii,

  poziom organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE ZADANIA KAZDEGO DZIAŁU PERSONALNEGO

   

  Dział personalny służy wszystkim pracownikom i odpowiada przed naczelnym

  kierownictwem firmy za wdrożenie polityki per­sonalnej w życie. Podstawowym celem tej

  polityki jest połączenie potrzeb dotyczących rynkowego funkcjonowania przedsiębiorstwa z

  sukcesem organizacji.

  Nowoczesna komórka kadrowa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zatrudnienia

   

  Synonimem polityki zatrudnienia w zakładzie pracy jest polityka kadrowa, którą określa się również mianem polityki personalnej lub osobowej. Termin „polityka zatrudnienia w zakładzie pracy” oznacza działalność służby pracowniczej, która polega na ustaleniu i realizacji zamierzeń ilościowych i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System motywacyjny

   

  Motywowanie jest zestawem sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób. W dowolnym dniu roboczym pracownik może dać z siebie maksimum wysiłku w wykonywanej pracy albo pracować tylko na tyle intensywnie by uniknąć reprymendy albo ograniczyć swój wysiłek do minimum, licząc się z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /3 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady oceniania pracowników

   

  Po przeszkoleniu pracowników i wprowadzeniu ich do pracy pojawia się potrzeba oceny ich wyników. Ocena wyników jest to formalna ocena, na ile sprawnie pracownicy wykonują swoją pracę i jakie są ich możliwości. Z wielu powodów niezbędne jest regularne dokonywanie takiej oceny. Jednym z nich jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /4 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy rekrutacyjne

   

  Kiedy firma wyrobi sobie już obraz swoich przyszłych potrzeb w dziedzinie zasobów ludzkich, następna faza polega na przyjęciu nowych pracowników. Rekrutacja (nabór) jest procesem przyciągania osób o odpowiednich kwalifikacjach do ubiegania się o wolne stanowiska pracy. Nierzadko są oni znajdowani...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /6 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie innowacjami

  Charakterystyka

  To ogół technik zarządzania mających na celu motywowanie pracowników i zainspirowanie ich do twórczego myślenia w różnych obszarach ich pracy (innowacje produktowe, procesowe i in.)

  W zakresie zarządzania wiedzą najważniejszym elementem jest wspomaganie procesów tworzenie wiedzy oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologiczne wyjaśnienia chrztu schizmatyków

  Jeszcze przed czasami Augustyna stało się konieczne wytłumaczenie dwóch teologicznych kwestii. W tzw. Sporze o chrzest schizmatyków szło nie tylko o co powinno się czynić z poszczególnymi chrześcijanami, którzy „odpadli” podczas prześladowań.

  Musieli czynić pokutę ponieważ chrzest jest jednorazowy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

  W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Archiwizacja dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Dowody księgowe które stanowią podstawę zapisu w księgach rachunkowych należy przechowywać w siedzibie jednostki gospodarczej przez cały rok obrotowy, a nastepnie archiwizować.

  Archiwizacja obejmuje:

  księgi rachunkowe wraz z dowodami, sprawozdania finansowe, dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 916

  praca w formacie txt

Do góry