Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Składowe kapitału intelektualnego

   

  Wyróżniamy następujące składowe kapitału intelektualnego:

   

  Kapitał ludzki,

  Kapitał strukturalny,

  Kapitał relacyjny.

   

  Kapitał ludzki to zbiorowa zdolność firmy do wydobywania najdoskonalszych rozwiązań z wiedzy jej pracowników. Stanowi źródło innowacji i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kapitału intelektualnego

   

  Kapitał intelektualny to inaczej materiał intelektualny, który został sformalizowany, ujęty i zmuszony do działania w celu stworzenia majątku o wyższej wartości. Inaczej mówiąc jest to różnica pomiędzy wartością rynkową firmy a koszem wymiany jej aktywów. Kapitału intelektualnego w odróżnieniu od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja jako funkcja zarządzania

   

  W dzisiejszym, dynamicznie rozwijającym się świecie coraz większego znaczenia nabiera praca w grupie. Aby grupa pracowała wydajnie, musi nią ktoś kierować. Nie wszyscy ludzie potrafią jednak sprostać temu zadaniu. Niejednokrotnie zauważamy, że z niektórymi pracuje się dobrze, zaś z innymi praca...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /26 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motywacja pracowników

   

  Motywacja jest pojęciem o wielu różnych znaczeniach, a jej problematyką zajmuje się wiele nauk, szczególnie zaś psychologia i ekonomia. U konkretnej osoby jest ona zmienna w czasie i przestrzeni, nikt nie stworzył – jak dotąd i nie stworzy – recepty na skuteczne motywowanie – taka recepta nie istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /13 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System karania.

   

  System karania. Karanie jest jednym z często używanych, zwłaszcza przez polskich menadżerów, środków motywowania. Uważa się, że kara będąc odwrotnością nagrody, spowoduje zmianę zachowania. Nie jest to jednak tak. Nagrody z pewnością zwiększają prawdopodobieństwo reakcji pozytywnych w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki motywacyjne

   

  Środki motywacyjne to narzędzia i instrumenty, dzięki którym można realizować proces motywowania. Najczęściej wyodrębnia się następujące grupy: środki przymusu, zachęty i perswazji. Środki przymusu zastosowane w procesie motywacyjnym zakładają podporządkowanie zachowań pracowniczych interesom i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces motywacyjny

   

  Proces motywacyjny ma charakter dwustronny. Zachodzi miedzy kierującym a podwładnymi, gdzie interakcje są wzajemne. Motywowani na zasadzie sprzężenia zwrotnego mogą wpływać na decyzje kierującego. W procesie tym podwładni zachowują się zgodnie z wolą kierującego, jeśli tenże w trakcie pracy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE

   

   

  Podmiot oceniany: EUROPEJSKI FUNDUSZ LESINGOWY S.A.

  Europejski Fundusz Leasingowy jest wiodącą firmą świadczącą usługi lesingowe w Polsce.

  Powstał w 1991 roku jako jedna z pierwszych w Polsce firm leasingowych. Dzięki wczesnemu wejściu na rynek firma ta ma obecnie wysoki udział w rynku usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /10 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik jako podmiot kariery

   

  Na pracowniku spoczywa bezpośrednia odpowiedzialność za planowanie i rozwój własnej kariery, ponieważ tylko pracownik naprawdę wie co naprawdę chce w życiu zawodowym osiągnąć.

   

  Trudność polega na konieczności znalezienia czasu na stworzenie planu kariery przez pracownika oraz na systematycznym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /8 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje przełożonych przy wytyczaniu ścieżek karier

   

  Rola bezpośredniego przełożonego polega na pełnieniu sześciu podstawowych funkcji wobec podwładnych: funkcja INFORMATORA - przełożony prowadzi formalne i nieformalne rozmowy z pracownikami, których efektem jest dobre poinformowanie pracownika oraz zrozumienie ze strony przełożonego punktu widzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt

Do góry