Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Pojecie i cel technicznego przygotowania produkcji

   

  Techniczne przygotowanie produkcji jest to działalność związana technicznym przygotowaniem produkcji i jego wytworzeniem. Jest to działalność ciągła w wielu przemysłach. Jest tam tyle spraw, które trzeba na bieżąco realizować, że do realizacji tej funkcji powołuje się pewne komórki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie procesów produkcji

   

  Planowanie procesów produkcji ma znaczenie strategiczne. Błędne wyroby w tym zakresie mogą wpływać na zdolność organizacji przedsiębiorstwa, w długi okresie złe wyroby mogą obniżyć zdolność konkurowania z innymi firmami. Planowanie procesów produkcji w sposób bezpośredni określa ich...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priorytety konkurencyjne.

   

  Tak samo ważne jak wybór samego produktu jest stwierdzenie jak będzie się wyróżniał od konkurencji ten wybrany system produkcyjny – wybrany dla danego produktu. To właśnie ma dostarczyć firmie pewną przewagę.

  Wymiary konkurencyjne zawarte w czterech obszarach:

  koszt – możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  trategia wejścia – wyjścia.

   

  Cykl życia produktu w firmie może być całkiem różny od rynkowego cyklu życia produktu w danym przemyśle.

  WCZESNE WEJŚCIE- PÓŹNE WYJŚCIE.

  Etap wejścia dla firmy jest to wprowadzenie na rynek, etap wyjścia jest to etap spadku. Każda z tych kategorii wejścia – wyjścia pociąga za sobą określone...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie produktu – cykl życia produktu.

   

  Decyzje dotyczące przyszłej pozycji firmy dotyczą między innymi planowania produktu oraz priorytetu konkurencyjności. Wszystkie decyzje powinny być podporządkowane pewnej ogólnej wizji działania firmy, gdzie punktem wyjścia jest uświadomienie sobie w jakim sektorze, w jakim fragmencie rynku się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie produkcją (operacjami) jako proces podejmowania decyzji.

   

  1.Decyzje dotyczące przyszłej struktury firmy:

  plany produktowe: jakie produkty i usługi powinny być wytwarzane?

  przyjęte priorytety: czy od innych producentów będziemy się wyróżniać kosztami, jakością produkcji czy elastycznością?

  nastawienie strategiczne: czy będziemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przemysłowych procesów produkcyjnych.

   

  Proces produkcji – uporządkowany ciąg działań w wyniku którego otrzymuje się w danej organizacji wyroby, bądź usługi. Do procesu produkcyjnego zalicza się wszystkie czynności począwszy od pobrania z magazynu surowców i materiałów a skończywszy na przekazaniu do magazynu gotowych produktów finalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności wypadku przy pracy

   

  Zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku określają przepisy kodeksu pracy (art.228-231) oraz wydane z ich upoważnienia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 21 IV 1992 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Ustalają one, że okoliczności i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renta rodzinna

   

  Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po zmarłym wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej pracowniku oraz po zmarłym w następstwie wypadku lub choroby zawodowej renciście, pobierają­cym rentę inwalidzką z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Przysługuje ona tym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenie rehabilitacyjne

   

  Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje pracownikowi, który w następstwie wypadku przy pracy lub choroby zawodowej jest niezdolny do pracy przez okres przekraczający czas pobierania zasiłku chorobowego, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to, w wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Christa Dodano /25.04.2011 Znaków /1 702

  praca w formacie txt

Do góry