Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cykl produkcyjny

   

  Cykl produkcyjny wyrobu w pb oznacza ciąg operacji czyli pracę od momentu pobrania materiału z magazynu do momentu oddania do magazynu wyrobu gotowego. Jest to więc okres czasu, w którym surowiec przechodzi wszelkie operacje procesu produkcyjnego do momentu, w którym staje się wyrobem gotowym. Czas trwania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracochłonność i stanowiskochłonność produkcji

   

  Punktem wyjścia do organizacji produkcji jest ustalenie programu produkcyjnego czyli wiedza o tym co mamy do wykonania w danym przedziale czasu i ustalenie ilości potrzebnych do wykonania detali. Jakkolwiek samo określenie programu produkcji nie budzi żadnych wątpliwości to procedura wyznaczania programu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces produkcyjny wyrobu i proces produkcyjny w komórce produkcyjnej.

   

  Czynnikiem wpływającym na odmianę organizacji produkcji jest sposób powiązania stanowisk pracy przy realizacji procesów produkcyjnych tzn. Stałość, powtarzalność i równomierność przebiegów produkcji określa równomierność, ciągłość przepływów przedmiotów pracy pracowników na stanowiskach i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Następstwa ogólnego i szczegółowego podziału procesu produkcyjnego.

   

  W oparciu o liczbę wykonywanych operacji ustala się płace. Czas potrzebny na wykonanie operacji może być punktem wyjścia do normowania czasu pracy. Proces technologiczny można być punktem wyjścia do normowania czasu pracy. Proces technologiczny można podzielić na wiele nieskomplikowanych operacji lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacja technologiczna

   

  Operacja technologiczna – to część procesu technologicznego wykonywana bez przerw na wykonywanie innych prac, na jednym stanowisku roboczym, przez jednego pracownika lub zespół pracowników na jednym lub kilku równocześnie obrabianych przedmiotach przy użyciu tego samego oprzyrządowania w wyniku czego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział procesu produkcyjnego

   

  Proces produkcyjny można podzielić na:

  proces technologiczny – zespół czynności w wyniku których materiały, surowce zmieniają swoje normy, wymiary, wygląd zewnętrzny, właściwości fizykochemiczne lub wzajemne położenie lub wzajemne położenie. Z punktu widzenia normy czasu omawiamy to co...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja produkcji i organizacja pracy.

   

  Wykonywanie jakichkolwiek procesów produkcyjnych wymaga różnych środków technicznych. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest to, że te procesy produkcyjne można wykonywać na różnych tzw. stanowiskach:

  ręcznych – bez narzędzi

  maszynowych – istotny jest układ etapów pracy operatora na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór wariantu konstrukcyjno – technicznego w tpp

   

  W przygotowaniu konstrukcyjnym problem sprowadza się stwierdzenia, co będzie przedmiotem produkcji. W przygotowaniu technologicznym chodzi o ustalenie sposobu wytwarzania. W praktyce te dwa etapy technologicznego przygotowania produkcji w pewnej mierze przeprowadza się równolegle. W ten sposób pragnie się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologiczność konstrukcji.

   

  Podczas opracowania konstrukcji wyrobu konstruktorzy powinni pamiętać o technologiczności konstrukcji tzn. o łatwości, a tym samym o trudności seryjnego lub masowego wykonania zaprojektowanej produkcji. W przeciwnym wypadku przygotowanie konstrukcyjne może być wprawdzie ciekawe, ale przy istniejącym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody ustalania normy czasu pracy

   

  Jest wiele wzorców służących do budowania norm czasu pracy.

  NTM – następuje skategoryzowanie pewnych prac i związanych z tym ruchów, służących do wykonywania typowych prac w przemyśle. Najwięcej ruchów wykonuje ręka:

  podnosi

  przesuwa

  kładzie

  Czas przesunięcia przedmiotu na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt

Do góry