Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA PRZEDMIOTOWA

   

  SPECJALIZACJA PRZEDMIOTOWA - w gniazdach przedmiotowych służących do obróbki części technologicznie podobnych. W takim gnieździe są z reguły wszystkie różnorodne maszyny służące do wykonania danego całego cyklu produkcyjnego danej grupy wyrobów. Gniazda przedmiotowe mogą być *otwarte - nie ma w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA

   

  SPECJALIZACJA TECHNOLOGICZNA - dot. produkcji w gniazdach technologicznych, gdzie procesy produkcyjne są b. zbliżone do siebie pod względem technologicznym. W takim gnieździe są maszyny i urządzenia jednorodne technologicznie tzn wykonują one dany typ operacji na wszystkich wyrobach produkowanych w danej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ORGANIZACJI PRZEBIEGÓW PRODUKCJI

   

  forma oznacza stałość, powtarzalność i równomierność przebiegu procesu prod między stanowiskami pracy. Tak określony sposób powiązań stanowisk oznacza równomierność i ciągłość przepływu i przetwarzania przedmiotów w pracy a zarazem równomierność i ciągłość pracy pracowników i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY PRODUKCJI - POJĘCIE/RODZAJE

   

  Typ produkcji wyraża poziom stabilności produkcji na stanowiskach pracy i ich specjalizację. Typ produkcji to pewien element wywierający duży wpływ na organizaję i funkcjonowanie firmy.

  1. Produkcja jednostkowa - polega na wykonywaniu pojedynczych wyrobów, zazwyczaj na konkretne zamówienie odbiorcy wg...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i klasyfikacja typów produkcji.

   

  Typ produkcji to pewne elementy wywierające duży wpływ na organizację i funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Wyróżnia się trzy typy produkcji:

  produkcja jednostkowa

  produkcja seryjna

  małoseryjna

  średnioseryjna

  wielkoseryjna

  produkcja masowa

  Ilościowe różnice...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura zapasów produkcji w toku.

   

  W czasie trwania cyklu produkcyjnego powstają pewne zapasy – zapewniają one ciągłość produkcji. Znajomość produkcji w toku jest konieczna gdyż musimy mieć świadomość że zapasy to oznaczają zamrożenie środków. Musimy zatem mieć ich na tyle ile trzeba, nigdy nie więcej. Zapasy te zajmują...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapasy w przedsiębiorstwie i ich rodzaje.

   

  Zapasy produkcyjne to zabezpieczenie w materiały i surowce w celu ciągłości produkcji. Wydziela się trzy etapy gromadzenia zapasów

  etap przedprodukcyjny - obejmuje sferę zaopatrzenia – zapasy obejmują więc materiały

  etap produkcji – obejmuje cykl produkcyjny – zapasy te określa się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby przebiegów partii produkcyjnych w procesie produkcyjnym.

   

  Czynnikiem wpływającym na odmianę organizacji produkcji jest sposób powiązania stanowisk pracy przy realizacji procesów produkcyjnych tzn: stałość powtarzalność i równomierność przebiegu produkcji między stanowiskami pracy. Tak określony sposób powiązań stanowisk pracy (określający stałość...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria określania wielkości partii produkcyjnych w procesie produkcji

   

  Istotą produkcji seryjnej jest wykonywanie wyrobów w kolejnych seriach (partiach) produkcji przy czym serie te mogą być różnej wielkości. Partie określonych wyrobów mogą być realizowane jednorazowo wówczas jest to produkcja seryjna niepowtarzalna albo powtarzana i wówczas jest to produkcja seryjna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki wypływające na wielkość partii produkcyjnej

   

  Partia produkcyjna – zbiór prostych wyrobów od wyrobu zerowego stopnia, detali wykonywanych na stanowisku roboczym przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczo – zakończeniowego. Partie produkcyjne mogą być dzielone na partie transportowe zgodnie z wymaganiami istniejących do wykorzystania środków...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt

Do góry