Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Techniczne środki produkcji

   

  Firma dysponuje terenem o powierzchni 1,75ha. Na powierzchni tej znajduje się sześć budynków:

  - biurowiec o powierzchni 200 m2

  - hala produkcyjna nr.1 o powierzchni 350 m2

  - hala produkcyjna nr.2 o powierzchni 250 m2

  - magazyn półproduktów i materiałów o powierzchni 600 m2

  - magazyn wyrobów gotowych o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OTOCZENIA I STOPNIA (wewnętrznego)

   

  Badania i rozwój.

   

   

   

  Zapasy materiałowe ograniczają się tylko praktycznie do utrzymania niezbędnych ilości lekarstw i innych środków medycznych.

   

  Wyposażenie techniczne.

  Na oddziale wewnętrznym znajduje się sprzęt medyczny potrzebny do prowadzenia działalności tegoż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI OTOCZENIA STOPNIA II (zewnętrznego)

   

  Środowisko naturalne.

   

   

  rozporządzenia MZiOS z dnia 30 czerwca 1975r. w sprawie organizacji i zadań opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 25 poz. 134 z 1975r.)

  ustawy z dnia 31 stycznia 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity: Dz. U. nr 18 z 1991r.)

  ustawy z dnia 30...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /4 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WPŁYW OTOCZENIA TYPU I i II NA SYSTEM PRODUKCYJNY (i odwrotnie)

   

  Występuje szereg powiązań pomiędzy otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym przedsiębiorstwa, a jego systemem produkcyjnym. Na przebieg całego systemu produkcyjnego wpływ mają takie czynniki otoczenia wewnętrznego jak:

  Wyposażenie techniczne – ma ono znaczący wpływ gdyż określa ono poziom jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania marketingu

   

  Zadania marketingu Zespołu Opieki Zdrowotnej opierają się głównie na zapewnieniu takich warunków leczenia, aby możliwie jak największa liczba potencjalnych pacjentów zechciała się leczyć w tejże jednostce. Po reformie służby zdrowia nie obowiązuje już rejonizacja, w związku z czym pacjent ma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE.

   

  Planowanie.

  Planowanie z ZOZ-ie polega na ustaleniu przez kadrę menedżerską zadań do realizacji w przeciągu najbliższych trzech lat. Zadania te są następnie konfrontowane z możliwościami finansowymi instytucji. Zadania określone jako najbardziej pilne są przeznaczone do realizacji w pierwszej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEKTOR WYJŚCIA.

   

  Końcowy produkt.

   

  Szkodliwe odpady.

  Prowadzenie każdej działalności przynosi końcowy efekt w postaci konkretnego dobra, ale również uzyskuje się różnego rodzaju odpady. Odpady te odpowiednio zagospodarowane mogą być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i środowiska. Również w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /4 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniczne środki produkcji.

   

   

  ZOZ gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa. Zakład Opieki Zdrowotnej jako całość zajmuje teren o powierzchni ok. 4 ha. Kompleks ZOZ-u składa się z budynku szpitala oraz innych budynków gospodarczych.

  Budynek główny szpitala – to budynek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System produkcyjny

   

  System produkcyjny wybrany przeze mnie działa w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Dotyczy on świadczenia usług medycznych przez w/w instytucję. W tym przypadku bliżej przedstawię oddział wewnętrzny tegoż zakładu. Jest to największy oddział pod względem zajmowanego miejsca jak i ilości hospitalizowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKCJA (LINIA) POTOKOWA – ODMIANY

   

  Istotą jest ciągłość i równomierność natężenia w jednostce czasu przepływu przedmiotów pracy na wszystkich stanowiskach roboczych. Przepływ ten jest jednokierunkowy i następuje bez przerw. Produkcja potokowa odbywa się w komórkach produkcyjnych specjalizowanych wg zasady przedmiotowej i zamkniętych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 503

  praca w formacie txt

Do góry