Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Założenia koncepcji ciągłego doskonalenia procesu zarządzania tj. koncepcji lean management

   

  We współczesnej gospodarce rynkowej przedsiębiorstwo które chce osiągnąć sukces powinno nastawiać się na ciągłe doskonalenie swego systemu zarządzania. Jest to koncepcja systematycznego, niekończącego się procesu racjonalizacji zarządzania całym przedsiębiorstwem, tego co dzieje się w jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /5 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biznes plan i jego funkcje

   

  Biznes plan ma służyć przezwyciężaniu fikcji planowania, pasywnego charakteru planowania, ma być podstawą do wzmożenia określonych przedsięwzięć i działań mających na celu poprawę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa. Biznes plan jest potrzebny przed założeniem nowego przedsiębiorstwa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling

   

  Controlling jest elementem zintegrowanego i elastycznego systemu zarządzania przedsiębiorstwem. Controlling to proces sterowania określonymi procesami w przedsiębiorstwie nastawiony na dobry wynik przedsiębiorstwa poprzez właściwe planowanie informacji, właściwe zasilanie w informacje i właściwą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logistyka i jej rodzaje

   

  Logistyka jest procesem zarządzania całym łańcuchem dostaw, a więc logistyka jest to system steriowania i regulacji przepływu przedmiotów materialnych (dóbr ekonomicznych) i informacji w układzie dostawca- producent- odbiorca. Istotą logistyki są stany ruchu i spoczynku wszystkich form przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek obrotowy

   

  Majątek obrotowy przedsiębiorstwa stanowią zapasy: materiałowe, produkcji niezakończonej i wyrobów gotowych. Zapasy materiałowe i produkcji niezakończonej to zapasy produkcyjne (materiałowe).

  W przedsiębiorstwie handlowym występują: zapasy towarów, zapasy materiałów o charakterze pomocniczym np...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /7 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydatki inwestycyjne

  Charakterystyka

  Wydatki inwestycyjne to prywatne inwestycje brutto, czyli przede wszystkim wydatki inwestycyjne przedsiębiorstw. Odgrywają one dwie role:

  stanowią znaczącą lecz mało stabilną część wydatków prywatnych, w wyniku czego zmiany w wydatkach wpływają na poziom globalnego popytu, a co za tym...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /5 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postęp techniczno-organizacyjny w przedsiębiorstwie

   

  Postęp techniczny oznacza zmianę danego poziomu techniki na wyższy, przy jednoczesnym spełnieniu 4 kryteriów: 1. Technicznego – lepsze właściwości techniczno-eksploatacyjne musi charakteryzować nowy poziom techniki; 2. Ekonomicznego – wyższym poziomem techniki jest ten, przy którym łączne nakłady na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział pracy w przedsiębiorstwie

   

  Polega na dzieleniu procesu produkcyjnego na wydziały, oddziały, linie produkcyjne i inne.

  Formy podziału: koncentracja, specjalizacja, dywersyfikacji.

  Podział pracy w przedsiębiorstwie kształtuje się pod wpływem innowacji technologicznych, organizacyjnych i społecznych.

  Innowacje technologiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /6 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa

   

  Jest to ta dziedzina, która dominuje w gospodarce przedsiębiorstwa i która określa jego ofertę rynkową.

  Przedmiot działalności przedsiębiorstwa jest kryterium według którego dzieli się przedsiębiorstwa na: produkcyjne, handlowe, produkcyjno-handlowe.

  Innym kryterium podziału przedsiębiorstw jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /3 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie strategiczne

   

  Zarządzanie strategiczne - istotą jego jest przewidywanie w perspektywie wieloletniej przyszłych stanów przedsiębiorstwa jak i procesu ewolucji jego funkcji zarządzania.

  Zarządzanie strategiczne charakteryzuje się całościowym, zintegrowanym przewidywaniem przyszłości zastawionym na zwiększenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Sophia Dodano /25.04.2011 Znaków /1 112

  praca w formacie txt

Do góry