Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wybór formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa

   

  Każdy kto myśli o powołaniu przedsiębiorstwa musi zadecydować i wybrać określoną formę prawno-organizacyjną przedsiębiorstwa, zdecydować jaka najbardziej nadaje się do: rodzaju działalności, przewidywanej wielkości przedsiębiorstwa.

  Alternatywność wyboru odnosi się do: formy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał

   

  Kapitał to wartość, która ma zdolność do wzrostu i umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej, która jeżeli jest efektywna to zapewnia zwrot i przyrost kapitału, jeżeli jest nieefektywna powoduje zmniejszenie się kapitału.

  Kapitał jest częścią zasobów przedsiębiorstwa, należy do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co bada nauka o przedsiębiorstwie?

   

  NOP zajmuje się badaniem relacji ekonomicznych oraz społecznych wewnętrznych przedsiębiorstwa, wynikających z jednostkowego i zawodowego podziału pracy, form i koncepcji kooperacji wewnętrznej, która związana jest z procesem pracy, kombinacją siły roboczej, środków pracy oraz przedmiotu pracy.

  NOP...

  Ocena / Przedmiot / Przedsiębiorczość

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /9 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór instrumentów motywowania

   

  Konstrukcja bodźców powinna spełniać następujące warunki:

  1. Stawiane pracownikowi najemnemu cele powinny być współmierne do oczekiwanego wynagrodzenia; 2. Kierownik musi mieć umiejętności i wolę rzetelnego oceniania stopnia realizacji celu przez pracownika najemnego i w zależności od stopnia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota motywowania

   

  Funkcja motywowania polega na oddziaływaniu na pracowników przedsiębiorstwa przy pomocy odpowiednich środków i metod w celu wywołania ich działań zgodnych z celami i zadaniami przedsiębiorstwa oraz ich własnymi potrzebami. System motywowania ukierunkowuje działalność pracowników.

  Celem motywowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie operatywne

   

  Planowanie operatywne to podział zadań ogólnych na cząstkowe i przydzielenie ich poszczególnym wydziałom, oddziałom, liniom, ogniwom, stanowiskom pracy. Polega na przydzieleniu środków umożliwiających wykonanie zadań. Podział zadań wymaga harmonogramu ich wykonania w czasie.

  Plan operatywny jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie bieżące

   

  Planowanie bieżące to proces dokonywania wyboru i wyznaczenia celów krótkookresowych przedsiębiorstwa oraz środków i sposobów wykonywania zadań na podstawie właściwie skonstruowanej i stosowanej motywacji. Wiąże się ono z zarządzaniem strategicznym, wypełnia treścią zarządzanie strategiczne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura organizacyjna i zarządzanie

   

  Struktura organizacyjna stanowi sieć komórek, linii powiązań między nimi dzięki którym i przez które przepływają informacje będące podstawą podejmowania decyzji tj. zarządzania przedsiębiorstwem.

  Typowe struktury organizacyjne przedsiębiorstwa:

  1. Funkcjonalne – polegają na tworzeniu komórek...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

   

  Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa to skład elementów (jednostek organizacyjnych) i relacje (połączenia) między nimi wynikające z pionowego i poziomego podziału pracy w przedsiębiorstwie.

  Pionowy podział pracy oznacza oddzielenie (separację) funkcji kierowniczych (zarządczych) od funkcji...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /3 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota oceny i rodzaje oceny

   

  Ocena działalności gospodarczej przedsiębiorstwa to ustalenie stopnia realizacji jego celów i zadań uwzględniające warunki ich osiągania. Ocena to nie jest jednorazowy akt a proces ciągły. Podejmowanie jakichkolwiek decyzji w przedsiębiorstwie wymaga zawsze oceny, przynajmniej oceny intuicyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /4 039

  praca w formacie txt

Do góry