Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nowa gospodarka

  Definicja

  Nowa gospodarka to zespół nowych zjawisk, procesów i zależności ekonomicznych, finansowych oraz kulturowych, opierających się na nowych technologiach informacyjnych i automatyzacji (komputer, Internet, telefon komórkowy, WAP, itp.).

  Cechy

  Nowa gospodarka jest:

  informacyjna - bazuje na...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyman Minsky

  Charakterystyka

  Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

  Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hyman Minsky

  Charakterystyka

  Hyman Minsky - Amerykański ekonomista nurtu post keynesowskiego, zwolennik interwencjonizmu państwowego, przeciwnik deregulacji rynków finansowych.

  Wskazał przyczyny załamań i niestabilności rynków finansowych:

  zewnętrzne finansowanie przedsiębiorstw i gospodarstw domowych (kredyty...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /1 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PRAC PLANISTYCZNYCH.

   

  Jednostka gospodarcza podejmuje samodzielne decyzje dotyczące rodzaju i zakresu opracowania planu. Plany służą potrzebom własnym podmiotu gospodarczego a często informacje zawarte w biznes planach są wymagane przez banki przy ubieganiu się o kredyt. Podstawą do sporządzenia planu jest zbadanie popytu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia marketingowa

   

  Strategia marketingowa – obejmuje dystrybucję, politykę cen oraz aktywizację sprzedaży. Przedsiębiorstwo wykorzystuje różne kanały dystrybucji, może prowadzić sprzedaż bezpośrednią w sieci sklepów firmowych lub korzystać z usług pośredników. W ramach polityki cen należy uzasadnić konieczność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SWOT

   

  SWOT - analiza ( oznacza mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia przedsięwzięcia). Celem tej analizy jest określenie mocnych i słabych stron które oznaczają wewnętrzne uwarunkowania firmy oraz szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia zewnętrznego. Silnymi stronami firmy mogą być zasoby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie rynku zbytu.

   

  Punktem wyjścia jest konsument jego potrzeby i oczekiwania. Na wielkość popytu konsumpcyjnego ma wpływ wiele czynników takich jak : moda, indywidualne preferencje użytkowników, cena, jakość towarów, oraz dochody pieniężne ludności. Klient decyduje o przyszłości firmy.

  Zysk jest tworzony jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRODUKT I JEGO CECHY.

   

  Każdy nabywca szuka dla siebie istotnych korzyści takich jak: użyteczność, przyjemność itp. Producent powinien znać upodobania nabywców oraz przyczyny dla których kupują określone produkty. Nabywcy interesują się podstawowymi cechami produktów do których należą :

  cechy fizyczne ( wymiar...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIZNES PLAN I JEGO ELEMENTY.

   

  Biznes plan jest dokumentem określającym postępowanie przedsiębiorstwa w pewnym okresie i jest narzędziem efektywnego zarządzania firmą.

   

  Funkcje biznes planu:

   

  Funkcja wewnętrzna dla kierownictwa firmy, która służy do rozwijania pomysłów związanych z prowadzeniem firmy oraz do oceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /6 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY PLANOWANIA.

   

  W praktyce nie stosuje się jednej uniwersalnej metody planowania, lecz w zależności od rodzaju planu, od wielkości podmiotu gospodarczego stosuje się różne metody:

  a)Metoda bilansowa- polega na zestawieniu w postaci bilansu zadań planowanych i środków niezbędnych do ich wykonania. Metodę tą stosuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Kaylee Dodano /25.04.2011 Znaków /965

  praca w formacie txt

Do góry