Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  POKUTA - Rozumienie pokuty w Starym Testamencie

  Już w ST istnieją wywierające głębokie wrażenie teksty o nawróceniu i pokucie, które znajdujemy również w liturgii Wielkiego Postu. Trzeba tu na wstępie powiedzieć, że zbawienie, które stało się udziałem ludu przez jego Boga Jahwe jest rzeczywistością, która dokonuje się w społeczeństwie. Jahwe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKUTA - Grzech, przebaczenie

  W tym temacie istotniejsza jest odpowiedź na pyt.: jak osiągnąć wyzwolenie z niewoli grzechu niż szukanie przyczyn pochodzenia grzechu i winy. Grzech i wina nie jest powodem do rozpaczy, ponieważ istnieje Ewangelia o przebaczeniu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujęcie problemu kapłaństwa w Nowym Testamencie

  O kapłaństwie Chrystusa mówi najwięcej List do Hbr – Chrystus najwyższy Kapłan. Z punktu widzenia tradycji judaistycznej, Chrystus kapłanem być nie mógł, bo należał do pokolenia Judy, a nie Lewiego.

  W Ew nie używa się do Chrystusa określenia kapłan. Rozważając śmierć Chrystusa związane z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROBLEM KAPŁAŃSTWA HIERARCHICZNEGO

  Szczególny urząd posługi nieodzownej w realizowaniu funkcji Kościoła. Udział w tej posłudze wynika z sakramentalnej struktury Kościoła. Dokonuje się ten udział przez uroczyste przekazanie tej funkcji człowiekowi deklarującego służbę w całości angażując wszelkie swe siły, umiejętności, talenty...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Zwrócenie uwagi na problem istnienia siebie nawzajem

  Paweł krytykuje nadużycia w sprawowaniu Eucharystii w Koryncie, zwracając uwagę na jej istotę. Wspólnota koryncka źle rozumiała obecność Chrystusa w ofierze, traktując ofiarę jako jeden z elementów (z wielu) uczty czy towarzyskich spotkań.

  Zwraca uwagę na wyjątkowość wspólnoty eucharystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Communio Ciała Chrystusa w pełnym tego słowa znaczeniu we Mszy Świętej

  1Kor 10,16n – klasyczne ujęcie A przeto upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces magazynowania

  Cele procesu 1 Cele procesu magazynowania Cel - efektywne przechowywanie towarów - magazynowanie służy do przechowywania środków wykorzystywanych w poszczególnych procesach; Cel - szczegółowe ewidencjonowanie towarów na stanie magazynu - dzięki poszczególnym zadaniom wykonywanych w magazynie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.04.2011 Znaków /15 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RELACJA MIĘDZY KRZYŻEM A EUCHARYSTIĄ - Jedność ofiary Chrystusowej

  Jest ofiarą jednorazową i niepowtarzalną, dokonuje się poprzez życie i poprzez śmierć. List do Hbr – Chrystus ofiarą i kapłanem – jest On najwyższym Kapłanem.

  Jego pascha – przejście do wiecznej chwały

  Jego ofiarowanie się – bycie dla nas.

  Czy Chrystus by się wcielił, gdyby grzechu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiarny charakter Eucharystii - Nowotestamentowe pojęcia ofiary – „samoofiarowanie się”

  Dlaczego istnieje tyle kontrowersyjnych opinii – bezsensownych?

  Właściwe problemy wynikają z lekceważenia podstawowej zmiany pojęcia ofiary i kultowego pojęcia jakie zakłada Nowy Testament. Kto wychodzi z ogólnego pojęcia ofiary uzyskanego przez religijno – historyczne porównania i odnosi je do śmierci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiarny charakter Eucharystii - Kontrowersyjna „ofiara” Mszy Świętej

  Spór o ofiarę Mszy Świętej rozgorzał w czasie reformacji. W konśliwych słowach polemizował Luter przeciwko „przeklętemu bałwochwalstwu” ofiary Mszy Św. obawiał się – co było uzasadnione – wynaturzeń w praktyce Mszy Św. – w kazaniach, pismach popul-że jednorazowe zbiorowe wydarzenie krzyża zostanie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 781

  praca w formacie txt

Do góry