Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Automatyczny stabilizator koniunktury

  Charakterystyka

  Automatyczne stabilizatory koniunktury są to narzędzia reagujące na zmiany koniunkturalne, nie wymagające podejmowania jakichkolwiek decyzji, dotyczących ich wykorzystania. Samoczynnie pobudzają lub hamują wysoką aktywność gospodarczą bez ingerencji państwa. Służą realizacji pasywnej...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność procesu

  Definicja

  Zdolność procesu - stopień spełnienia przez proces wymogów jakościowych, wykorzystując wskaźniki zdolności (ang capability indicies). Jeżeli uwzględnimy tolerancję badanej właściwości, możemy określić potencjalne i rzeczywiste zdolności procesu do spełnienia wymagań jakościowych...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka

  Charakterystyka

  Rozróżnienie wąskiego i szerokiego znaczenia pojęcia metodyki podkreślono min. w pracy pod red. A. Stabryły i J. Trzcienieckiego [1]. W szerokim ujęciu metodyka została przedstawiona jako całościowy tok postępowania zawierający: charakterystykę obszaru badań, bazowy plan badań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Charakterystyka

  Strategie cenowe:

  to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie cenowe

  Charakterystyka

  Strategie cenowe:

  to sposoby myślenia i działania, które podkreślają strategiczny i kluczowy cel ceny na rynku. Strategie cenowe przedsiębiorstwa określają odpowiedzi na dwa pytania: w jaki sposób przedsiębiorstwo chce umiejscowić swój markowy produkt na rynku i realizacja jakiego celu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrost ukierunkowany

  Charakterystyka

  Ukierunkowany wzrost gospodarczy oznacza przesunięcie krajowej granicy możliwości produkcyjnych na zewnątrz, w kierunku od początku układu współrzędnych. Wzrost może wynikać ze zwiększenia się krajowych zasobów lub z poprawy efektywności wykorzystania tych zasobów w procesie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /4 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Biblijna koncepcja cielesności ludzkiej

  W Piśmie Świętym ciało nie jest tylko ubraniem które zrzuca się, aby przyodziać nowe w nowej egzystencji. Nie jest częścią znamienną czy więzieniem wzniosłej i nieszczęśliwej z powodu historycznej egzystencji duszy, ale integralnym wymiarem osoby ludzkiej. Dlatego w Piśmie św. nazywa się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

  Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Chrześcijańska idea zbawcza

  Chrześcijaństwo to: doświadczenie realizmu grzechu, orędzie o darze przebaczenia w Chrystusie i wezwanie do odpo­wiedzialności w przeświadczeniu, że sam człowiek nie zbuduje królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. W Chrystusie została ustanowiona ekono­mia zbawcza - ekonomia przebaczającej miłości:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt

Do góry