Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Magna charta odnowy kultu maryjnego

  Pytanie o kształt autentycznej pobożności maryjnej, zajmujące od wieków serca wierzących i umysły teologów, stało się szczególnie aktualne  w obliczu nowych zadań stojących przed ewangelizacyjnym wysiłkiem Kościoła. Zagadnienie to winno stać się przedmiotem refleksji zwłaszcza ze strony tych, od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologiczny sens chrystofanii

  -         Zmartwychwstanie jest zasadniczo wydarzeniem transcendentnym i ponadhistorycznym. Utrzymuje ono jednak mocną i uzasadnioną łączność z historią przede wszystkim poprzez rzeczywistość objawień, będących szczególnymi spotkaniami transcendencji Boga z immanencją człowieka, wieczności z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narracje chrystofanijne

  -         narracje chrystofanii apostolskich (inaczej publiczne lub konstytutywne ­rozesłanie uczniów Mt, Mk - z; Jedenasta Łk, Mk - z; Dziesięciu - J; Siedmiu - J; Wniebowstąpienie - Dz) i chrystofanii prywatnych (Maria Magdalena - J, Mk - z; kobiety przy grobie Mt; Emaus Łk, Mk - z; Tomasz - J; pięciuset...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczność i natura chrystofanii oraz ich wartość apologetyczna

  Pusty grób jest znakiem, poszlaką Zmartwychwstania. Pomiędzy złożeniem Jezusa do grobu a Zesłaniem Ducha Świętego dokonała się jednak seria wydarzeń, którą pierwotny Kościół ujął w lapidarnym stwierdzeniu: „Pan pozwolił się zobaczyć”, „ukazał się”, „dał się widzieć” (ofthe) i to one stały...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje wielostronne - strategie

  Charakterystyka

  Biorąc pod uwagę definicję i cechy wielostronne|negocjacji wielostronnych, proponuje się przyjęcie trzech zasadniczych kryteriów typologii strategii prowadzenia tego rodzaju negocjacji. Możliwości (stany) konkretyzujące te kryteria pozwalają na wyodrębnienie sześciu tzw. strategii...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /6 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o rachunkowości

  Charakterystyka

  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) jest podstawowym aktem prawnym normującym zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o rachunkowości

  Charakterystyka

  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) jest podstawowym aktem prawnym normującym zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /5 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro normalne

  Charakterystyka

  Dobro normalne (zwykłe) - to takie dobro, na które popyt wzrasta wraz ze wzrostem dochodu, charakteryzuje je więc dodatnia dochodowa popytu (D. Begg 2003, s.128). Przypadkiem przeciwnym jest niższego rzędu, na które zapotrzebowanie maleje wraz ze wzrostem dochodu.

  Do dóbr normalnych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 126

  praca w formacie txt

Do góry