Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie międzykulturowe

  Zarządzanie międzykulturowe jest dziedziną nauki, która zajmuje się najogólniej mówiąc badaniem związków pomiędzy zarządzaniem a kulturą. Możemy je nazwać procesem, który dąży do tego, aby zbudować ujednoliconą organizacyjna|kulturę organizacyjną. Jest ono stosowane w organizacjach, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /3 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

    Osoba Jezusa Chrystusa, Jego tajemnica, człowieczeństwo, działalność historyczna, a szczególnie Pascha stanowią centrum zainteresowania i zarazem istotny wątek całej współczesnej teologii chrześcijańskiej, a nie tylko dogmatyki. 

  Świadomość ta dojrzała już przed Soborem Watykańskim II, który tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

  Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

  Jednym ze znaków czasu, w którym żyjemy, jest uświadomienie sobie przez chrześcijan zgorszenia, jakie płynie dla świata z powodu braku jedności wśród wyznawców Chrystusa. Troska o zjednoczenie chrześcijan przenika, przynajmniej od czasów Soboru, wszystkie wymiary życia Kościoła. Znajduje swoje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

  “Święta liturgia z powodu swej niezwykłej wartości w kulcie Bożym jest złotą regułą pobożności chrześcijańskiej”. Adhortacja Marialis cultus proponuje wprowadzenie tej zasady do czci oddawanej Maryi w Kościele. “Jeśli bowiem ktoś bada dzieje kultu chrześcijańskiego”, czytamy w dokumencie “z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Spojrzenie biblijne

  “Nie znać Pisma świętego, to nie znać Chrystusa” powiedział św. Hieronim. Nieznajomość Pisma świętego jest również nieznajomością Jego Matki dodaje ks. Kudasiewicz. Zaś adhortacja apostolska Marialis cultus, proponując biblijną drogę odnowy kultu maryjnego, przypomina, że “chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

  Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

  Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

  “W Maryi Pannie” czytamy w Marialis cultus “wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy”. To ze względu na Niego Bóg wybrał Ją od wieków na Matkę pod każdym względem świętą, to ze względu na Chrystusa Duch Święty przyozdobił Ją darami, jakich nikomu innemu nie udzielił. Chrystus jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

  Cześć okazywana Matce Bożej jest częścią składową kultu chrześcijańskiego. Należy więc zadać sobie najpierw pytanie, czym jest, na czym polega kult chrześcijański, jaka jest jego specyfika? Cześć oddawana Bogu przez chrześcijan nawiązuje wprawdzie do form kultu spotykanych w innych religiach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt

Do góry