Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Układ wykonawczy budżetu JST

  Charakterystyka

  Układ wykonawczy, zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, stanowi uszczegółowienie uchwały budżetowej, wymagane dla opracowania rocznych planów finansowych jednostek budżetowych. Uchwalone, przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, budżety uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /2 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszana elastyczność cenowa popytu

  Charakterystyka

  Mieszana elastyczność cenowa popytu (Mieszana elastyczność popytu) - mierzy reakcję popytu na jeden produkt, w sytuacji gdy zmienia się cena innego produktu. Jest to stosunek procentowej zmiany popytu dobra a do procentowej zmiany ceny dobra b.

  <center<mathE_{dx(py)}=\pm\frac{\Delta...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy chrystologii judeochrześcijańskiej

  Chrześcijaństwo znalazło sie w polu oddziaływania kultury greckiej (która zawładnęła imperium rzymskim) i jej pochodniej kultury hellenistycznej oraz prawa rzymskiego. Ludzie wykształceni tego czasu zostali uformowani pod wpływem filozofii i nauki greckiej oraz wdrażani byli w rytm życia, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania kerygmatu apostolskiego

   Młode chrześcijaństwo musiało określić się wobec judaizmu i  świata hellenistycznego. Stało się zgorszeniem dla  Żydów i głupstwem dla pogan (1 Kor 1,23). Większość  Żydów nie zaakceptowała nauki o bóstwie Jezusa Chrystusa. Dla Greków i pogan nie do przyjęcia była prawda i realnym wcieleniu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus a historia

  Współcześnie większość historyków i religioznawców nie kwestionuje faktu istnienia Jezusa narodzonego w Betlejem (w 5-6 roku przed naszą erą) mieszkającego w Nazarecie, prowadzącego wędrowny tryb  życia religijnego nauczyciela, ukrzyżowanego poza murami Jerozolimy (14 kwietnia 30 roku naszej ery). ...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia biblijna Josepha Ratzingera

  Syntezę teologii biblijnej na odcinku chrystologii daje kard. Joseph Ratzinger (ur. 1927 r.). Punktem wyjścia tej refleksji jest pytanie o Jezusa.   

  Ewangeliści synoptycy (Mk, Mt,  Łk) relacjonują rozmowę Jezusa z Apostołami pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-30). Wówczas sam Jezus stawia pytanie: „za kogo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat Chrystusa (Kol 1,15-20)

  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

  On jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

  To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia uniżenia (descendencji)

  W pismach Nowego Testamentu dostrzegamy tendencję do koncentrowania się na opisywaniu uniżenia i cierpień Syna Bożego. Uniżenie dokonuje się już we Wcieleniu, a później w całej ludzkiej egzystencji Jezusa. Szczególnie zaś w Jego męce i  śmierci. Chrystologia dostrzega fakt uniżenia (katabasis)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wywyższenia (ascendencji)

  Chrystologiczna refleksja Kościoła posiadała za punkt wyjścia wydarzenie zmartwychwstania. W nim bowiem objawiła się Boża moc i miłosierdzie za pośrednictwem Chrystusa.   

  Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego  świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt

Do góry