Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wadium

  Charakterystyka

  Wadium - kwota składana do rąk osoby rozpisującej przetarg lub wpłacana do depozytu sądowego jako gwarancja, że oferent nie zmieni, ani nie wycofa złożonej oferty. [1]

  Uregulowania dotyczące wadium znajdują się w Kodeksie Cywilnym (art. 70) oraz Ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Logistyka)

  Charakterystyka

  Wpływ podstawowych rodzajów działań logistycznych na tworzenie wartości produktu dla nabywcy Można określić wykorzystując koncepcję wartości|łańcucha wartości Porter|M. Portera. Użytecznym jest podejście przedstawione przez M. Christophera [1]. Autor wykorzystał w tym zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie na życie

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie na życie - jest to ubezpieczenie, którego celem jest ochrona życia i zdrowia ludzkiego przez zagwarantowanie ubezpieczonym świadczeń w postaci sum ubezpieczenia ustalonych na wypadek śmierci, dożycia określonego wieku lub nastapienia nieszczęśliwego wypadku. Źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

  Charakterystyka

  Przedmiot ubezpieczenia

  następstwa nieszczęśliwych wypadków, następstwa obrażeń ciała, których zaistnienie spowodowane zostało atakiem epilepsji albo omdleniem o nieustalonej przyczynie, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model zarządzania strategicznego

  Charakterystyka

  Schemat ogólnej koncepcji modelu zarządzania strategicznego przedstawiono na poniższym rysunku. Szczególną uwagę należy zwrócić na informacyjno-funkcjonalne sprzężenia zwrotne wskazujące na dynamiczny charakter zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie.

  Powinien on...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.04.2011 Znaków /723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus według gnozy

    Wczesne chrześcijaństwo miało duże problemy z uznaniem pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Pojawiły się bowiem tendencje, aby ludzkie ciało Jezusa uważać za pozorne, eteryczne, za rodzaj zjawy (dokeci). Uważano, że jest niedopuszczalnie ubliżające Bogu przyjęcie ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt

Do góry