Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego

  Charakterystyka

  Ogłoszenie sprawozdania finansowego - jest to opublikowanie sprawozdania finansowego jednostki, która kontynuuje swoją działalność gospodarczą oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w

  " Monitorze Polskim B", a w przypadku spółdzielni w " Monitorze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin zapadalności

  Charakterystyka

  Termin zapadalności w ekonomii oznacza dzień w którym dłużnik powinien uregulować swoje zobowiązanie wobec wierzyciela. Termin ten jest określony w umowie zawartej pomiędzy stronami.

  Ze względu na długość terminu zapadalności zobowiązania dzielimy na:

  krótko okresowe -...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobro publiczne

  Charakterystyka

  Istnieją takie kategorie potrzeb, które mogą być zaspokajane tylko przez specyficzne dobra, nie poddające regułom rynkowym. Takie dobra nazywane są dobrami publicznymi.

  Według P. A. Samuelsona są to dobra o następujących cechach:

  pełnią użyteczności|funkcję użyteczności dla...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka PROMPT

  Charakterystyka

  Metodyka PROMPT jest metodą zarządzania projektami, która w dzisiejszym świecie jest niezbędna dla organizacji, która chce pozostać konkurencyjną i wciąż efektywną.

  Metodyka ta powstała w 1975 opracowana przez Simpact System Ltd. Cztery lata później została wdrożona przez CCTA jako...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania produkcji

  Cele procesu

  cele związane z istnieniem procesu:

  maksymalne, ekonomicznie uzasadnione, wykorzystanie możliwości produkcyjnych przedsiębiorstwa racjonalizacja stanu zapasów minimalizacja przestojów produkcji

  cele związane z doskonaleniem procesu:

  zmniejszenie o 5% w ciągu miesiąca materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /14 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko cenowe

  Definicja

  Ryzyko cenowe, w wąskim tego słowa znaczeniu oznacza ryzyko związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez poszczególne przedsiębiorstwa lub też wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Niekorzystne zmiany tych cen (wzrost cen produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 118

  praca w formacie txt

Do góry