Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w monopolu

  Charakterystyka

  Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w monopolu

  Charakterystyka

  Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalkulacja cen w monopolu

  Charakterystyka

  Sytuacja w gospodarce, w której występuje monopol charakteryzuje się tym, iż określony produkt lub usługę w danym kraju lub na danym obszarze zapewnia jedna firma (np. lokalna elektrownia lub gazownia). Znamienną cechą zarządzania cenami w sytuacji monopolu jest to, iż wyznaczając ceny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria kosztów transakcyjnych

  W tym podejściu funkcjonowanie przedsiębiorstwa rozpatrywane jest jako problem kontraktowania. Problem ten wiąże się ściśle z wyborem pomiędzy nabywaniem pojedynczych dóbr i usług od niezależnych, wyspecjalizowanych jednostek na rynku a wytwarzaniem takich dóbr czy usług we własnym zakresie. Wymiana...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjne samorządowych jednostek sektora finansów publicznych

  Wprowadzenie

  Do jednostek samorządu terytorialnego należą:

  gminy, powiaty, województwa samorządowe.

  Władze samorządowe mogą utworzyć samorządową jednostkę organizacyjną, która pełnić ma określone powierzone im do wykonywania zadania, lecz do tego muszą określić ich formę...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /1 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport pośredni

  Charakterystyka

  Większość przedsiębiorstw rozpoczynających eksport wybiera rynek, który najbardziej przypomina ich rynek macierzysty. Podobieństwo sprzyja bowiem utrzymaniu tych samych produktów i innych elementów marketingowej kompozycji. Sąsiednie rynki są też bliższe kulturowo. Eksport do sąsiadów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /3 798

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze symulacyjne

  Charakterystyka

  Scenariusze symulacyjne - za ich pomocą przeprowadza się ocenę wartości dokonanych wyborów decyzji strategicznych. Te decyzje różnią się od siebie pod względem siły oddziaływania otoczenia na przedsiębiorstwo.

  Etapy stosowania

  Proces opracowywania scenariuszów symulacyjnych składa...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /1 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w sprawozdawczości finansowej

  Charakterystyka

  Etyka w sprawozdawczości finansowej - słowo etyka odnosi się do zasad postępowania przedkładających służbę wyższemu dobru ponad dbałość o własny interes. Stosowanie takich zasad niewątpliwie wymaga pewnych poświęceń. Istnieją dwa zasadnicze powody, dla których księgowi powinni...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.04.2011 Znaków /3 192

  praca w formacie txt

Do góry