Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój organizacyjny

  Charakterystyka

  Rozwój organizacyjny- długookresowy proces następujących po sobie zmian, zarówno w organizacji, jak i jej otoczeniu.

  W zależności od kierunku zmian wyróżnia się:

  rozwój oceniany pozytywnie - POSTĘP rozwój oceniany negatywnie - REGRES brak jakiegokolwiek rozwoju -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja

  Charakterystyka

  Nieobecność usprawiedliwiona lub nieusprawiedliwiona, zwłaszcza w miejscu pracy. Jest to zjawisko wpływające negatywnie na firmę, gdyż dezorganizuje pracowniczy harmonogram i redukuje rzeczywisty czas pracy. Kodeks Pracy to prawny dokument, który reguluje wymiar absencji pracownika w ciągu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /4 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cash management

  Charakterystyka

  Systemy cash-management mają na celu zapewnienie wystarczającej płynności przedsiębiorstwu co jest bezwzględnym warunkiem jego egzystencji. Cash-management stanowi część działalności przedsiębiorstwa odnoszącą się do krótkoterminowych przepływów finansowych i rezerw pieniężnych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.04.2011 Znaków /2 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka rozrachunkowa

  Charakterystyka

  Jednostka rozrachunkowa- pełni funkcję miernika wartości i jest środkiem przechowywania wartości. W jednostce rozrachunkowej wyrażone są ceny oraz służy ona do dokonywania rozrachunków (rozliczeń).

  Przykład

  Jako przykład jednostki rozrachunkowej można podać ECU, czyli walutę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elastyczność dochodowa popytu

  Charakterystyka

  Elastyczność dochodowa popytu - jest to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro (dobra) do względnej zmiany dochodu (D.Begg 2003, s. 127). Elastyczność dochodowa popytu mierzy zatem jego reakcję na zmiany dochodu przy założeniu, że cena danego dobra i ceny innych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.04.2011 Znaków /1 822

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejście funkcjonalno-wzorcujące

  Charakterystyka

  Wyróżniamy trzy podejścia organizatorskie: opisowo-ulepszające, funkcjonalno-wzorujące oraz diagnostyczno-funkcjonalne.

  Podejście funkcjonalno-wzorujące opiera się na pytaniu: czemu służy system organizacyjny? Możemy to tłumaczyć jako określenie funkcji, celów i zadań badanego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Optymalna opłata celna

  Charakterystyka

  W warunkach wolnego handlu do gospodarki może zostać importowana dowolna liczba zgłaszanych przez popyt dóbr, nie wpływając poprzez to na poziom ceny światowej.

  Dzieje się tak w gospodarkach o niewielkich potencjałach. W sytuacjach w których import stanowi znaczny odsetek światowych...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.04.2011 Znaków /2 021

  praca w formacie txt

Do góry