Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Group-Team-Ware

  Charakterystyka

  Metoda Group-Team-Ware jest metodą wspomagania rozwoju wiedzy w organizacji. Jej istota sprowadza się do komputerowego wspomagania pracy zespołowej i komunikacji. Wykorzystanie komputerów i specjalistycznego oprogramowania ułatwia rozwiązywanie złożonych problemów w o wiele krótszym czasie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /4 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SMTP

  Charakterystyka

  Protokół ten służy do przekazywania wysłanej poczty na wybrany serwer pocztowy(serwer przechowujący i rozprowadzający nasze wiadomości)

  Numery portów serwera:

  SMTP - 25 SMTPs - 465 Historia SMTP

  Prekursorem SMTP był program SNDMSG(Send Message), wykorzystany w 1971 roku przez Raya...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy

  Charakterystyka

  Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /6 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwo pracy

  Charakterystyka

  Świadectwo pracy to dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy. Zawiera on podstawowe informacje dotyczące stosunku, pracy który ustał. Jest to dokument wydawany obowiązkowo. Nie może on zawierać elementów oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /6 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych

  Charakterystyka

  CRD (ang. Capital Requirement Directive) - jest to tzw. Dyrektywa w sprawie wymogów kapitałowych. CRD została uchwalona przez Parlament Europejski 28 września 2005 r., natomiast jej postanowienia obowiązują państwa członkowskie Unii Europejskiej od 1 stycznia 2007 r.

  Struktura CRD

  Na...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumentowanie systemu zarządzania

  Charakterystyka

  Dokumentowanie jest formą licznych zapisów regulowanych poprzez normy dotyczące jakości. Każda organizacja czy inne przedsiębiorstwo, która zdecydowała się na wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością winna jest prowadzić proces dokumentowania i nie może się od tego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank specjalny

  Charakterystyka

  Banki specjalistyczne stanowią szeroką grupę instytucji finansowych, do których należą:

  banki hipoteczne, rolne, melioracyjne, komunalne, banki regionalne, instytucje kredytu ratalnego, banki zbiornicze - przechowujące papiery wartościowe. towarzystwa lokat kapitałowych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stagflacja

  Charakterystyka

  Stagflacja - zjawisko z zakresu makroekonomii oznaczające współwystępowanie wysokiej inflacji i dużego bezrobocia. Często jest ona spowodowana przez ujemny podażowy D., s. 253.

  Po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano w latach 70-tych, kiedy to kraje eksportujące ropę naftową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opcja strategiczna

  Charakterystyka

  Opcja strategiczna - jeden z kilku wariantów, rozwiązań określonego zadania lub organizacji|celu.

  Preferowana czy przyjęta przez społeczność przedsiębiorstwa opcja strategiczna powinna być dla specjalistów od planowania podstawą do opracowania strategii. Taka strategia jest projektem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /1 962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Salam

  Charakterystyka

  Salam jest islamskim kontraktem finansowym. Salam jest kontraktem sprzedaży, w którym zapłata następuje z góry w momencie zawarcia umowy, natomiast dostawa towaru lub usługi odbywa się w terminie późniejszym, dokładnie uzgodnionym przez strony. Nie wszystko może być jednak przedmiotem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /2 460

  praca w formacie txt

Do góry