Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Projektowanie cyklu życia wyrobu

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia jako podejścia metodologicznego występuje w różnych dyscyplinach naukowych. W naukach ekonomicznych cykl życia przeważnie odnosi się do zarzadzania organizacją, technologią, produktem. Cykl życia wyrobu jest zazwyczaj analizowany w aspekcie marketingowym w okresie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Private Equity

  Charakterystyka

  Private Equity jest średnio lub długoterminowym finansowaniem firm prywatnych, które nie są jeszcze notowane na giełdzie.

  Środki Private Equity mogą być wykorzystywane do założenia firmy, rozszerzenia jej działalności, wykupu części lub całości istniejącego przedsiębiorstwa we...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochudzony łańcuch dostaw

  Charakterystyka

  Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

  Zastosowanie

  Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

  długim cyklem życia przewidywalną wielkością popytu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja

  Charakterystyka

  To ogół działań zmierzających do dostarczenia dóbr i usług na rynek, czyli do zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od wydobycia (pozyskania) niezbędnych materiałów, aż po sprzedaż dobra finalnego.

  Zgodnie z podstawową teorią...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /1 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płatności transferowe

  Charakterystyka

  Płatności transferowe są to wydatki państwa, w zamian za które nie wymaga ono dostarczenia żadnych zasobów, dóbr ani świadczenia usług. Trafiają one do gospodarstw domowych, które mogą dzięki nim wydać więcej na konsumpcję lub oszczędności. Płatności transferowe częściowo...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /2 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja hoteli

  Charakterystyka

  Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategoryzacja hoteli

  Charakterystyka

  Podstawą wyznaczania standardów jakości w branży hotelarskiej jest kategoryzacja. W Polsce kategoryzacja obiektów hotelowych została wprowadzona ustawą o usługach turystycznych z 29 sierpnia z 1997r. W ustawie zdefiniowano 8 rodzajów obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /5 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd polubowny

  Charakterystyka

  Sąd polubowny jest to instytucja niepaństwowa powołana do rozstrzygania spraw cywilnych, w tym gospodarczych. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stwarzają możliwości orzekania przez sąd polubowny w sprawach majątkowych.

  Wyrok sadu ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011 Znaków /1 697

  praca w formacie txt

Do góry