Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cechy dobrego planu wg T. Kotarbińskiego

   

  elowość

  wykonalność

  niesprzeczność (czynność następna wynika z wcześniejszej)

  operatywność ( łatwy w zrozumieniu i opanowaniu jego treści)

  racjonalność (oparty na rzetelnej wiedzy)

  elastyczność (dopuszcza zmiany w trakcie jego realizacji)

  optymalna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podfunkcje planowania

   

  kontrolna – konfrontacja planów z rzeczywistością, ujawnienie odchyleń i ich przyczyn, umożliwienie korekty

  koordynacyjna – polega na dopasowaniu / dostrojeniu:

  celów p. do tendencji występujących w gospodarce, eliminacja słabych i wykorzystania mocnych stron w potencjale...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy procesu decyzyjnego

   

  pojawienie się problemu

  zebranie informacji

  ustalenie przyczyn powstania problemu (pomocnym narzędziem może być diagram ości ryby = wykres Ishikawy; na gł. Osi zaznacza się problem, a na ościach – przyczyny problemu)

  kreowanie / poszukiwanie rozwiązań (korzystanie z logiki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest zarządzanie?

   

  jest coraz bardziej złożone

  w dużych przedsiębiorstwach nastąpiło oddzielenie się funkcji właściciela kapitału od funkcji zarządzania oraz tym samym pojawienie się menedżerów; w MSP zwykle właściciel = menedżer

  menedżer = osoba mająca uprawnienia (władzę), nadane jej przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteza statystyczna

  Charakterystyka

  Hipotezą statystyczną nazywamy każde przypuszczenie dotyczące częstości|rozkład cechy w populacji generalnej, czyli rozkładu teoretycznego sformułowane bez przeprowadzenia badania pełnego wyłącznie na podstawie danych z próby.

  Hipotezy statystyczne mogą dotyczyć parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scenariusze możliwych zdarzeń

  Charakterystyka

  Metody scenariuszowe są narzędziem zarządzania strategicznego. Pomagają one przy planowaniu strategii przedsiębiorstwa w dłuższym okresie. Metody te pozwalają przewidzieć różnego rodzaju zjawiska, które mogą wystąpić w zmieniającym się otoczeniu, co pomoże przygotować się na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /4 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gwarancje ubezpieczeniowe

  Gospodarka rynkowa charakteryzuje się swobodą zawierania więzi gospodarczych. Jednym ze sposobów zapewnienia bezpieczeństwa obrotu jest złożenie zabezpieczenia majątkowego przez strony współpracy gospodarczej. W tym wypadku jedna strona umowy zobowiązuje się że w określonych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje rachunkowości

  Funkcje rachunkowości

  Rachunkowość ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Do podstawowych możemy zaliczyć funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną. Ze względu na kryterium odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowość wyróżnia się funkcję wewnętrzną oraz zewnętrzną. W literaturze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /02.05.2011 Znaków /3 038

  praca w formacie txt

Do góry