Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Wynagrodzenia finansowe

   

  Wynagrodzenia finansowe - takie formy, które związane są z wydatkowaniem środków pieniężnych

  - bezpośrednie - pracownik otrzymuje bezpośrednio do ręki gotówkę:

   

  - pośrednie - świadczenie niepieniężne, lecz związane z wydatkowaniem przez firmę pieniędzy:

  ubezpieczenia pracownicze -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwalnianie pracowników

   

  Zwalnianie pracowników może mieć charakter indywidualny lub grupowy. Zwalnianie grupowe występuje wówczas gdy:

  -istnieje konieczność zwolnienia wszystkich pracowników (w wypadku likwidacji i upadłości)

  - występuje konieczność zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyjmowanie do pracy

   

  Przyjmowanie do pracy jako procedura nie może być zbytnio uproszczone. Skomplikowana procedura leży w interesie zarówno pracownika jak i pracodawcy. Aczkolwiek występuje również zagrożenie zbytnim zbiurokratyzowniem procedury.

  Procedura składa się z kilku etapów:

  złożenie przez pracownika...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez wyniki

  Charakterystyka

  Zarządzanie przez wyniki wykorzystują głównie duże firmy, które mają urozmaiconą produkcję. Sposób ten polega na skoncentrowaniu się na konkretnych celach i zadaniach dla poszczególnych komórek, które są źródłami największych zysków dla przedsiębiorstwa. Główny nacisk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek pracy

   

  Rynek pracy to bardzo istotny element obok rynku towarowego, pieniężnego i kapitałowego. R. pracy tworzy relacja - popyt i podaż pracy. Elementem równowagi tego rynku jest płaca.

  Podaż pracy: zatrudnieni+bezrobotni szukający pracy; nie włącza się tutaj biernych zawodowo, którzy nie pracują i nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO PRACY

   

  PRAWO STOSUNKU PRACY - część najobszerniejsza:

  definicja prawa pracy: przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców & postanowienia układów zbiorowych i innych opartych na ustawie o porozumieniach zbiorowych, regulaminów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika Zasobów Pracy. Istota Zarządzania Zasobami Pracy. Cele i System Narzędzi Zzp.

   

  Istnieją trzy grupy nazw zarządzania zasobami pracy:

  nazwy operujące słowem „polityka”: polityka kadrowa, zatrudnienia, personalna, personalna i kadrowa. Polityka to określanie celów, sposobów ich realizacji; kojarzy się z planowaniem, przez co nie bardzo pasuje do zzp.; polityka kadrowa kojarzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Benchmarking

   

  Metoda porównania własnych procesów do procesów realizowanych przez „najlepszych” we własnej firmie lub w branży lub innych firmach przodujących w kraju i na świecie. Etapy przeprowadzenia benchmarkingu

   

  Dzięki benchmarkingowi firma może dokonywać porównania realizowanych procesów z procesami...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne podejście do zarządzania

   

  W ostatnich dziesięciu latach wdrażane są praktycznie nowe metody zarządzania w krajach o wysokiej kulturze organizacyjnej i eksploatujące nowoczesne systemy informatyczne. Podstawowym wymogiem nakłaniającym przedsiębiorstwa do nowoczesnego, współczesnego sposobu zarządzania są trzy wyzwania dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja kontrolowania

   

  Kontrolne działania w przeszłości i obecnie wykonywano aby:

  graniczyć w procesie produkcji pojawianie się wyrobów złej jakości,

  porównać zadnia planowe z rzeczywiście osiągniętymi wynikami,

  pomierzyć sprawność organizacyjną i ekonomiczną firmy i odnieść ją do wzorców...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 479

  praca w formacie txt

Do góry