Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Presja na dostosowanie oferty

   

  Presja na dostosowanie oferty przedsiębiorstwa do warunków lokalnych ma wiele przyczyn. Najważniejsze z nich to gusty i preferencje nabywców, specyficzne cechy infrastruktury gospodarczej i zwyczajów, różnice w systemach dystrybucji oraz przepisy i praktyki lokalnej administracji. Lokalne gusty i preferencje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korzyści globalizacji przedsiębiorstwa

   

  Specyficznymi źródłami korzyści, które mogą zostać uruchomione dzięki globalizacji przedsiębiorstwa, są:

   

  1) zwiększenie zysków dzięki wykorzystaniu w skali globalnej wyróżniających

  kompetencji przedsiębiorstwa;

   

  2) możliwości osiągnięcia korzyści z optymalnej lokalizacji działalności...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typowe przyczyny zaangażowania się przedsiębiorstwa w produkcję zagraniczną

   

  Wskazano już wcześniej, że ekspansja zagraniczna jest trudnym wyzwaniem dla menedżera. Mimo trudności, jakie napotyka przedsiębiorstwo rozszerzające swą działalność na wiele krajów, coraz więcej firm decyduje się na ekspansję zagraniczną. Jakie przyczyny powodują, że przedsiębiorstwo podejmuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa

   

  Podstawowym kryterium umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa jest, jak to już

  wyjaśniono, wykonywanie funkcji przedsiębiorstwa poprzez granice polityczne

  różnych państw. Powoduje to istotne zmiany zarówno środowiska wewnętrznego,

  jak i otoczenia przedsiębiorstwa. Środowisko wewnętrzne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa.

   

  Tytuł „globalizacja przedsiębiorstwa" jest umownym i nieco zawężonym określeniem zjawisk, o których traktuje niniejsza część podręcznika. Tym niemniej kieruje on naszą uwagę ku jednej z istotnych oraz przybierających na sile i znaczeniu tendencji rozwojowych [5, s. 166-193; 14, s. 13].

   

  Jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /4 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary i przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

   

  Główny obszar funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego powiązań z otoczeniem

  zawiera się w sferze produkcji dóbr i usług oraz wymiany. Nie można jednak nie

  dostrzegać faktu, że przedsiębiorstwo w każdych warunkach systemowych swoją

  działalnością kreuje określone — zarówno pozytywne, jak i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /16 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea przedsiębiorczości w wymiarze teoretycznym i praktycznym

   

  Przedsiębiorstwo rozumiane jest jako jednostka gospodarcza mająca osobowość prawną, wyodrębnioną pod względem ekonomicznym, organizacyjnym i terytorialnym, nastawiona na osiąganie zysku ze swej działalności produkcyjnej i/lub usługowej oraz dysponująca określonym majątkiem. Przedsiębiorstwo jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /13 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo jako system.

   

  System to taka całość, która jest zbiorem co najmniej dwóch elementów oraz relacji zachodzących pomiędzy każdym z elementów i co najmniej z jednym z pozostałych elementów zbioru tak, że każdy element jest związany z pozostałymi elementami zbioru bezpośrednio lub pośrednio.

   

  Organizacja jest to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo - typy i cele

   

  Przedsiębiorca to człowiek aktywny i ekspansywny, który tworzy przedsiębiorstwo lub obejmuje nad nim kontrolę, która dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je, oraz jest siłą motoryczną zmian i postępu gospodarczego. Wstępnym warunkiem stania się przedsiębiorcą jest umiejętność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas pracy i czas wolny od pracy.

   

  Czas pracy (kategoria prawna) to wymierny w jednostkach czasu okres pozostawiania pracownika w dyspozycji podmiotu zatrudniającego bez względu na to , czy praca jest wykonywana w obrębie zakładu pracy , czy w innym oznaczonym miejscu. W Polsce dzień pracy wynosi 8 godzin , tygodniowy - 42 godziny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /3 902

  praca w formacie txt

Do góry