Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje decyzji z zakresu polityki przedsiębiorstwa

   

  Decyzje, które określają, jakie potrzeby i w jakim zakresie powinny być zaspokojone, oraz jakie środki, w jakim zakresie i w jaki sposób należy powiększyć, nazywamy decyzjami gospodarczymi, względnie gospodarowaniem. Gospodarowanie ma miejsce we wszystkich dziedzinach i na wszystkich szczeblach życia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko, niepewność gospodarowania

   

  Ryzyko jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, jak można jednak z góry przewidzieć i za pomocą metod matematycznych obliczyć i skalkulować. Niepewność jest to odchylenie od przewidywanego stanu równowagi, której nie da się przewidzieć. Mamy tu, więc do czynienia z sytuacją, w, której...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomika przedsiębiorstw

   

  Ekonomika przedsiębiorstw jako nauka o racjonalnym zarządzaniu gospodarczą działalnością przedsiębiorstwa zajmuje się przede wszystkim, zjawiskami następującymi wewnątrz instytucji oraz między instytucjami. Musi badać zarówno stosunki między poszczególnymi jednostkami wewnątrz w obrębie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rynek

   

  Rynek – dla przedsiębiorstw największym składnikiem otoczenia jest rynek i zachodzące nba nim zmiany. Na rynku bowiem przedsiębiorstwo występuje jako oferent swoich wyrobów i jako nabywca wyrobów produkowanych przez inne przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa żyją dzięki wymianie rynkowej. Stąd...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsorcjum

   

  Konsorcjum – jest najbardziej luźnym i najmniej trwałym związkiem kapitałowym przedsiębiorstw. W takie związki wchodzą między sobą najczęściej banki. W przypadku konsorcjum nie mamy do czynienia z żadną nową formą organizacyjną, ale z czystym związkiem kapitałowym. Łączeniem kapitału ma na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka joint – ventures

   

  Spółka joint – ventures jest organizacyjną formą współpracy dwóch lub większej liczby przedsiębiorstw, które wspólnie inwestują w powołanie do życia nowego przedsiębiorstwa, którego stają się udziałowcami. Wypracowanym zyskiem działa się proporcjonalnie do wartości wniesionych aportów i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby firmy.

   

   

  Zasoby są definiowane jako zbiór czynników wytwórczych posiadanych lub kontrolowanych przez firmę. Zasoby mogą być zamieniane na produkty finalne lub usługi , przy czym dzieje się to przy aktywnym udziale innych zasobów lub umiejętności firmy. Najbardziej ogólnie możemy podzielić je na materialne i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /2 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje przedsiębiorstwa

   

  Funkcje przedsiębiorstwa - istnienie firmy w otoczeniu

  Funkcje przedsiębiorstwa - wyodrębnione i powiązane ze sobą logiczne grupy czynności , których ciągłe wykonanie warunkuje wykonanie celów firmy. Według Fayola są to funkcje: techniczne, handlowe, finansowe, ubezpieczeniowe , rachunkościowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele przedsiębiorstwa

   

  We współczesnym życiu gospodarczym, mamy do czynienia z różnymi jednostkami albo - inaczej mówiąc - z podmiotami , względnie organizacjami gospodarczymi. Wszystkie te jednostki łączy to , że są związane z gospodarką. Przedsiębiorstwa (wraz z chłopskimi gospodarstwami rolnymi i domowymi) są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /7 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór sposobu wejścia na rynek zagraniczny

   

  Istnieje pięć podstawowych sposobów wejścia przedsiębiorstwa na rynek za-

  graniczny: 1) eksport, 2) sprzedaż licencji za granicę, 3) franchising, 4) joint venture

  z przedsiębiorstwem (inwestorem) kraju goszczącego, 5) założenie całkowicie

  własnego przedsiębiorstwa (jednostki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Alana Dodano /03.05.2011 Znaków /12 908

  praca w formacie txt

Do góry