Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Spółka z o.o.

   

  Jest to spółka kapitałowa, może być utworzona przez 1 lub więcej osób. Jednoosobowa spółka z o.o. nie może samodzielnie zawiązać innej 1 osobowej spółki z o.o.

  Kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały równej lub nierównej wartości, jeżeli wspólnik może mieć więcej niż 1 udział...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /7 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka komandytowa

   

  Spółka ta stanowi połączenie się kilku osób fizycznych dla prowadzenia na większą skalę działalności gospodarczej pod wspólną firmą. Spółka komandytowa posiada dwa rodzaje wspólników. Jedną kategorię stanowią komandytariusze, którzy właściwie się nie różnią od przedsiębiorców jednostkowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka partnerska

   

  Spółka partnerska – nie istniała wcześniej ( tylko dla osób fizycznych )

  Jest to spółka osobowa utworzona przez wspólników, którzy nazywają się partnerami w celu wykonywania wolnego zawodu.

  W spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą , spółka może być zawiązana w celu prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka cywilna

   

  Spółka jest to współdziałanie dwóch lub więcej osób w sposób oznaczony , które poprzez zawarcie stwierdzonej na piśmie umowy, zobowiązują się do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego

  Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność

  nieruchomości i inne prawa rzeczowe...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka przedsiębiorstwa jednostkowego

   

   

  Przedsiębiorstwa jednostkowe powoływane są na mocy ustawy gospodarczej i funkcjonują na mocy Kodeksu Cywilnego. Zarejestrowane jest w odpowiednim urzędzie i US.

  Wyłącznym właścicielem tego rodzaju przedsiębiorstwa jest jednoosobowy przedsiębiorca. Właściciel jednostkowego przedsiębiorstwa jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorstwo państwowe

   

  Przedsiębiorstwo państwowe jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Jako samodzielna jednostka przedsiębiorstwo państwowe, jest wyodrębnione zarówno pod względem organizacyjnym, ekonomicznym jak i prawnym.

  Osobowość prawna...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie form prawnych przedsiębiorstwa.

   

  Formy prawne można ująć w dwie podstawowe kategorie

  formy prawa handlowego,

  formy prawa publicznego,

   

  Do form prawa publicznego zalicza się jednostki użyteczności publicznej, stanowiące własność państwową lub komunalną i w zasadzie nie nastawione na zysk. Jednostki gospodarki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa.

   

  Forma prawna przedsiębiorstwa określa w istocie rzeczy formę własności i nierozerwalnie z nią związane z nią formy odpowiedzialności oraz organizację zarządzania ze względu na ten nierozerwalny związek stosuje się pojęcie forma organizacyjno-prawna. Oznacza ona prawne podstawy przedsiębiorstwa do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tradycyjne i nowoczesne podejście do kontrolowania w przedsiębiorstwie.

   

  Tradycyjny sposób rozumowania w którym kontrola traktowana jest jako zespół działań sprawdzających i oceniających dokumenty opracowane przez przedsiębiorstwa na potrzeby zespołu kierującego. Kontrola ma tu najczęściej charakter wyrywkowy i jest kontrolą zewnętrzną. Bada również stan faktyczny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega i jak jest zbudowany system motywowania w przedsiębiorstwie.

   

  Motywowanie: nakłanianie pracowników i ich zespołów do określonych zachowań działań czy zadań.

  To nakłanianie może mieć charakter zachęty namowy lub przymusu ekonomicznego.

  Motywowanie oznacza zachęcanie kogoś do czegoś. Pobudzanie do czynu wpływanie na kogoś. W procesie zarządzania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt

Do góry