Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  LIBERALIZACJA HANDLU

   

  Otwarcie gospodarki polskiej na świat w latach 1990-1991 spowodowało nadmierny wzrost importu , co przyczyniło się do regresu gospodarczego. Konieczne stało się zwiększenie stopnia ochrony gospodarki przed skutkami nadmiernego importu, opartego w głównej mierze na nieuczciwej konkurencji. W związku z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLTYKA FISKALNA I PODATKOWA

   

  System podatkowy państwa należy rozpatrywać jako narzędzie redystrybucji dochodów osób fizycznych i prawnych na rzecz finansowania potrzeb państwa i społeczeństwa. Jego funkcją jest zarówno możliwie racjonalne i sprawne ściąganie środków finansowych potrzebnych dla finansowania wydatków publicznych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA EKONOMICZNA RZĄDU

   

  Wśród czynników makroekonomicznych wyznaczających rozwój konkurencyjności polityka gospodarcza rządu znajduje się na pierwszym miejscu. To stwierdzenie ważne jest szczególnie w Polsce .Zakres ingerencji naszego państwa w problemy społeczno gospodarcze musi być znacznie szerszy niż w krajach o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /6 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASOBY I UMIEJĘTNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Przedsiębiorstwo jest w stanie poprawić swój łańcuch wartości również przez poprawę jakości zasobów, którymi się posługuje. Zasoby firmy nabierają szczególnego znaczenia jako wyznacznik aktualnych i potencjalnych strategii konkurowania. Podejście do strategii konkurowania od strony zasobów nie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /3 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWÓDZTWO PRODUKTOWE

   

  Przywództwo produktowe oznacza możliwość zaoferowania klientom produktu najnowszego. Możliwe jest to wówczas, gdy firma dysponuje odpowiednim zapleczem technologicznym. Przywództwo produktowe osiągają firmy inwestujące w badania i rozwój. Polskie przedsiębiorstwa nie są rozwinięte tak jak...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIKROEKONOMICZNE ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

   

  Pojęcie przewagi konkurencyjnej, którego autorem jest Michael E. Porter stanowi zamiar wyjaśnienia , dlaczego jedne przedsiębiorstwa wygrywają z innymi na tym samym rynku. Walka toczy się o decyzję klienta , o to jakiej firmy produkty wybierze . Trwałą zdolność do wygrywania z konkurencją Porter...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /3 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

   

  Koncepcja przewagi konkurencyjnej nieodłącznie wiążę się z pojęcie konkurencyjności. Konkurencyjność jest we współczesnej ekonomii dyskusyjne i wieloznacznie rozumiana. W myśl najprostszego określenia konkurencyjnym staje się wytwórca, jeżeli jest w stanie z powodzeniem rywalizować z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLDING (TOWARZYSTWO HOLDINGOWE)

   

  HOLDING (TOWARZYSTWO HOLDINGOWE) – łączenie się firm w celu wykonania określonego zadania. Forma spółki wielkich przedsiębiorstw lub banków która powstaje poprzez wykup większościowych pakietów akcji. TEORIA GIER – dział matematyki zajmujący się analizą zachowań w sytuacjach konfliktowych. KONFLIKT...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOSZTY MONOPOLIZACJI GOSPODARKI

   

  1. Monopolista wytwarza mniejszą wielkość produkcji, 2. Produkty są sprzedawane po wyższych cenach, 3. Redystrybucja dochodów od konsumentów na rzecz monopolisty, 4. Nieefektywność wykorzystania zasobów która wynika z: a) niepełnego wykorzystania posiadanych czynników wytwórczych (utrzymywanie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYSKRYMINACJA CENOWA

   

  DYSKRYMINACJA CENOWA – ma miejsce wtedy gdy ten sam produkt sprzedawany jest w tym samym miejscu i czasie po różnych cenach. WARIANTY D.C. – 1. Ten sam produkt monopolista sprzedaje różnym odbiorcom po różnych cenach (bilety PKP i autobusowe), 2. Temu samemu odbiorcy różne jednostki produktu sprzedawane po...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Lisa Dodano /03.05.2011 Znaków /1 264

  praca w formacie txt

Do góry