Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Mikropłatności

  Charakterystyka

  System Mikropłatności umożliwia dokonywanie płatności za wirtualny|towary wirtualne, on-line, różnego typu dane, pliki, porady w czasie rzeczywistym oraz jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wspieranie różnych organizacji charytatywnych, akcji oraz Fundacji. Poprzez System...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikropłatności

  Charakterystyka

  System Mikropłatności umożliwia dokonywanie płatności za wirtualny|towary wirtualne, on-line, różnego typu dane, pliki, porady w czasie rzeczywistym oraz jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wspieranie różnych organizacji charytatywnych, akcji oraz Fundacji. Poprzez System...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza działalności przedsiębiorstwa

  Charakterystyka

  W określeniu zakresu przedmiotowego diagnozy w działalności przedsiębiorstwa można wykorzystać propozycję definicji przedstawioną przez T. Pszczołowskiego w Małej encyklopedii prakseologii i teorii organizacji [1]. Autor określił diagnozę jako rozpoznanie badanego stanu rzeczy przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapitał rzeczowy

  Kapitał rzeczowy

  Kapitał rzeczowy (fizyczny) - są to maszyny, wyposażenie i budynki wykorzystywane w produkcji (Begg 1999, s.176). Inaczej mówiąc kapitał rzeczowy to zasób już wytworzonych dóbr, które przyczyniają się do powstawania nowych dóbr i usług.

  Rodzaje

  Zakres kapitału rzeczowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil ekonomiczny sektora

  Charakterystyka

  Profil ekonomiczny sektora stosuje się w analizie otoczenia konkurencyjnego, które określa warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku i dokonania analizy jego atrakcyjności. Jest sposobem oceny rzeczywistości, w której funkcjonuje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki podejmowania decyzji

  Charakterystyka

  Menedżer, stojąc przed wyborem-decyzją, którą musi podjąć, musi brać pod uwagę zarówno rodzaje decyzji jak i warunki, jakie zajść mogą w jego otoczeniu. Gwałtowność i nieprzewidywalność życia gospodarczego wykształciła trzy różne stany, w jakich znaleźć się może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warunki efektywnej komunikacji

  Charakterystyka

  Komunikowanie się to proces bezsłownego lub słownego przesyłu informacji od jednej osoby do drugiej. Jest niezmiernie ważną częścią pracy zespołu projektowego, gdyż zdecydowana większość zadań jest wykonywana dzięki współpracy kierownika i członków zespołu. Komunikacja między...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parytet siły nabywczej

  Charakterystyka

  Za pomocą parytetu siły nabywczej (PPP - purchasing power parity) przelicza się waluty w taki sposób, aby ustalić ich rzeczywistą siłę nabywczą. parytet siły nabywczej różni się od walutowy|kursu walutowego - może być od niego wyższy lub niższy.

  Głównymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /03.05.2011 Znaków /2 959

  praca w formacie txt

Do góry