Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ładunek drobnicowy

  Charakterystyka

  Ładunek drobnicowy - jako przedmiot przewozu - to wszelkiego rodzaju produkt przetworzony i wyrób gotowy, który przemieszczany jest w opakowaniach jednostkowych lub zbiorczych. Jest to ładunek charakteryzujący się stałą formą zewnętrzną i możliwością wyodrębnienia jednostki ładunku...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola obiegu dokumentów księgowych

  Charakterystyka

  Sprawny obieg dokumentów w firmie sprzyja w jej sprawnym funkcjonowaniu. Skraca czas potrzebny na dotarcie do istotnych informacji, czy czas obsługi poszczególnych spraw. Ułatwia realizację funkcji kontrolnych. Kontrola procesów obiegu dokumentów dokonywana jest na bieżąco, a instrukcja...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /4 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o roboty budowlane

  Charakterystyka

  Przez „umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy negocjacji

  Można wyróżnić następujące fazy negocjacji:

  negocjacji, negocjacji, partnera negocjacyjnego, porozumienia, negocjacji.

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opór wobec zmian

  Charakterystyka

  Rozważając problematykę wdrażania strategii oraz innych działań rozwojowych w przedsiębiorstwach, nie należy zapominać o wpływie zmian organizacyjnych na pracowników organizacji.

  Bariery dla zmian

  Wdrażanie jakichkolwiek zmian spotyka się z różnymi barierami. Z. Mikołajczyk...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewoźnik

  Charakterystyka

  Aby móc zdefiniować pojęcie przewoźnika należy przywołać procesy zachodzące w logistycznym łańcuchu dostaw. Występują w nim klienci, dostawcy, odbiorcy, zakłady produkcyjne. W łańcuchu możemy wskazać stałe miejsca w których niejako dany rodzaj działalności jest wstrzymywany na...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAF

  Charakterystyka ogólna

  DAF - Delivered at Frontier (Dostarczone na granicę ... oznaczone miejsce). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru do granicy kraju kupującego.

  Moment dostarczenia

  Dostarczenie towaru do uzgodnionego miejsca przy granicy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAF

  Charakterystyka ogólna

  DAF - Delivered at Frontier (Dostarczone na granicę ... oznaczone miejsce). Jest to formuła incoterm z grupy D. Oznacza, że sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia towaru do granicy kraju kupującego.

  Moment dostarczenia

  Dostarczenie towaru do uzgodnionego miejsca przy granicy...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główny księgowy

  Charakterystyka

  "Główny księgowy' to pracownik danego podmiotu gospodarczego. Do jego obowiązków należy:

  Prowadzić rachunkowość firmy Wykonywać dyspozycję środkami pieniężnymi Dokonywać wstępną kontrolę rzetelności i kompletności dokumentów oraz zgodności wszelkich operacji finansowych i...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikropłatności

  Charakterystyka

  System Mikropłatności umożliwia dokonywanie płatności za wirtualny|towary wirtualne, on-line, różnego typu dane, pliki, porady w czasie rzeczywistym oraz jest doskonałym narzędziem pozwalającym na wspieranie różnych organizacji charytatywnych, akcji oraz Fundacji. Poprzez System...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.05.2011 Znaków /2 449

  praca w formacie txt

Do góry