Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Cena równowagi

  Charakterystyka

  Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek. Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania (ilość nabywana) są równe ilości oferowanej, czyli popyt (D) zrównuje się z podażą (S).

  Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  Pojęcie emerytury wiąże się z pojęciem systemu emerytalnego. W Polsce do 1998 roku obowiązywał system repartacyjny ( składki płacone przez ludzi aktywnych zawodowo były podstawą do wypłacenia bieżących świadczeń emerytalnych osobom już niepracującym, problemem było coroczne równoważenie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  Pojęcie emerytury wiąże się z pojęciem systemu emerytalnego. W Polsce do 1998 roku obowiązywał system repartacyjny ( składki płacone przez ludzi aktywnych zawodowo były podstawą do wypłacenia bieżących świadczeń emerytalnych osobom już niepracującym, problemem było coroczne równoważenie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emerytura

  Pojęcie emerytury wiąże się z pojęciem systemu emerytalnego. W Polsce do 1998 roku obowiązywał system repartacyjny ( składki płacone przez ludzi aktywnych zawodowo były podstawą do wypłacenia bieżących świadczeń emerytalnych osobom już niepracującym, problemem było coroczne równoważenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /5 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt organizacyjny

  Definicja

  Efekt organizacyjny to całościowe,zorganizowane działanie zbiorowe (zespołowe).Wyraz całościowe oznacza kolektywny zbiór wszystkich, tzn. nie tylko osobowych, realnych, aktywnych i powiązanych więzami organizacyjnymi składników których współdziałanie stwarza szansę na osiągnięcie efektu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /2 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszerzanie zakresu pracy

  Charakterystyka

  Rozszerzanie zakresu pracy - przeciwieństwo upraszczania pracy ( rozumiane mylnie jako wzbogacanie pracy)

  Sposoby:

  Powiększenie zakresu wykonywanych czynności poprzez scalenie kilku dotychczas wykonywanych na różnych stanowiskach czynności i powierzeniu ich pojedynczemu wykonawcy na 1...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /06.05.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Absencja pracownicza

  Absencja pracownicza to nieobecność w pracy (usprawiedliwiona bądź nieusprawiedliwiona), zmniejsza ona ilość rzeczywistego czasu pracy i z tego powodu jest zjawiskiem niekorzystnym dla pracodawcy. Potencjalna długość absencji jest unormowana przez przepisy prawne - głównie Pracy - regulujące zasady oraz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Libertarianizm

  Charakterystyka

  Libertarianizm (ang. Libertarianism) zwany także Libertaryzmem - ultraliberalna ideologia społeczno-polityczna, której podstawową wartością jest wolność jednostki oraz nieograniczona swoboda dysponowania własną osobą i własnością, pod warunkiem jednak, że nie ogranicza to swobód...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarb Państwa

  Charakterystyka

  Skarb Państwa jest to instytucja reprezentująca państwo jako właściciela majątku państwowego w stosunkach cywilno prawnych. Pojęcie Skarbu Państwa jest zróżnicowane w poszczególnych krajach pod względem pozycji prawnej, organizacyjnej i kompetencyjnej. Skarb Państwa może funkcjonować...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.05.2011 Znaków /3 162

  praca w formacie txt

Do góry