Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  CAE

  Charakterystyka

  CAE - (ang. Computer Aided Engineering) - Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. Zastosowanie specjalistycznego

  oprogramowania komputerowego którego zadaniem jest wspomaganie pracy inżyniera w zakresie projektowania konstrukcji wraz z

  wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych opartych o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła systemów społecznych

  Charakterystyka

  Szkoła systemów społecznych powstała pod wpływem nurtu strukturalnego w amerykańskiej teorii socjologii oraz dorobku tzw. psychologii postaci.

  Z wymienionej wyżej psychologii postaci zaczerpnięto pojęcie systemu, który jest rozumiany jako dynamiczny zbiór części wzajemnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /7 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poufność informacji

  Poufność

  Należy zapewnić dostępność (lub brak dostępu) określonych informacji dla zdefiniowanych grup użytkowników.

  Często istnieje potrzeba, aby informacje z pewnego obszaru działania organizacji, nie były z różnych względów przeznaczone do szerokiego rozpowszechniania i aby tym informacjom...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa akcjonariuszy

  Charakterystyka

  Prawa akcjonariusza akcyjna|spółki akcyjnej można podzielić na dwie zasadnicze kategorie:

  prawa majątkowe wynikające z akcji prawa korporacyjne akcjonariusza Prawa majątkowe wynikające z akcji Prawo do dywidendy, które określa się jako prawo do udziału w zysku spółki. Ma ono...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa IS

  Charakterystyka

  Krzywa IS - jest krzywą równowagi na rynku towarowym tzn. zawiera takie kombinacje dochodu i procentowa|stopy procentowej, przy których rynek dóbr i usług jest zrównoważony.

  Każda kombinacja musi spełniać warunek równowagi zagregowanego popytu z produkcją. Równowaga na rynku dóbr i...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo

  Definicja

  Są to wszystkie różnorodne sposoby, jakie człowiek jest w stanie wymyśleć, w celu uzyskania indywidualnych korzyści od drugiego poprzez fałszywe sugestie lub ukrycie prawdy. Należą do nich wszystkie niespodzianki, triki, przebiegłe działania i fałszerstwa oraz każde nieuczciwe...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /2 996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

  Podaż

  Jest to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny oraz przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (paribus).

  Prawo podaży mówi, że wraz ze wzrostem ceny wzrasta podaż, a w przypadku obniżania się ceny - podaż...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

  Podaż

  Jest to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny oraz przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (paribus).

  Prawo podaży mówi, że wraz ze wzrostem ceny wzrasta podaż, a w przypadku obniżania się ceny - podaż...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaż

  Podaż

  Jest to ilość dobra, jaką sprzedawcy są gotowi zaoferować przy różnym poziomie ceny oraz przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku (paribus).

  Prawo podaży mówi, że wraz ze wzrostem ceny wzrasta podaż, a w przypadku obniżania się ceny - podaż...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  List motywacyjny - zasady tworzenia

  Cele

  Pisząc list motywacyjny chcemy zainteresować potencjalnego pracodawcę swoja osobą. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że pracodawcy często oceniają przyszłych pracowników na podstawie listu motywacyjnego. W liście tym uzasadniamy dlaczego staramy się o pracę w danej firmie i na konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.05.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt

Do góry