Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

  Wprowadzenie

  Podstawą opodatkowania nazywamy tą wielkość, która jest podstawą do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Może być ona wyrażona w pieniądzu bądź w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, kwintalach, hektarach. A zatem potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /7 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa opodatkowania

  Wprowadzenie

  Podstawą opodatkowania nazywamy tą wielkość, która jest podstawą do obliczania wymiaru podatku zgodnie z określoną formułą obliczenia podatku. Może być ona wyrażona w pieniądzu bądź w innej jednostce miary np. m², cm³, litrach, sztukach, kwintalach, hektarach. A zatem potocznie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /7 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie zasobów ludzkich

  Planowanie polega na świadomym kształtowaniu przyszłych zdarzeń, które bez tych działań nie zaistniałyby. Plany można podzielić ze względu na czas ich obowiązywania i szczegółowość (operacyjne, taktyczne, strategiczne) lub funkcjonalnie - ze względu na objęty obszar (plan marketingu, jakości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzadkość

  Charakterystyka

  Rzadkość dóbr jest to sytuacja, w której zapotrzebowanie przy cenie wynoszącej zero przekracza wielkość oferowaną danego zasobu, lub inaczej występuje ograniczoność zasobów względem potrzeb.

  Zazwyczaj mówimy o rzadkich dobrach lub czynnikach produkcji.

  Rzadkość dóbr stanowi...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Otoczenie podatkowe

  Charakterystyka

  Realizacji podatków oraz prawne konsekwencje ich występowania powodują określone skutki ekonomiczne takie jak: zmniejszenie majątku przedsiębiorcy, a ich niespełnienie wiąże się z przymusową egzekucją. Podatki traktowane są przez przedsiębiorcę jako parametry ekonomiczne, elementy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /2 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Umowa Kapitałowa

  Charakterystyka

  Nowa Umowa Kapitałowa (Basel II) to zrewidowana wersja powstałej w 1988r. Umowy Kapitałowej, dotyczącej struktury oceny adekwatności kapitałowej instytucji finansowych (Basel I) opracowana przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Intencją NUK jest wzmocnienie bezpieczeństwa i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /3 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisja oceny projektów

  Charakterystyka

  Komisja oceny projektów jest to powoływana przez instytucję wdrażającą dany projekt komórka, której zadaniem jest merytoryczna ocena o dofinansowanie|wniosku o dofinansowanie ze strukturalne|środków wspólnotowych lub krajowych.

  Dzięki ocenom komisji powstaje lista rankingowa projektów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.05.2011 Znaków /1 042

  praca w formacie txt

Do góry