Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odprawa pracownicza

  Charakterystyka

  Odprawa pracownicza – świadczenie pieniężne przysługujące pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn zaistniałych po stronie pracodawcy. Bez względu na to czy pracodawca jest instytucją publiczną czy prywatną pracownikowi należy się odprawa pieniężna. Nie istotna jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przychody finansowe

  Charakterystyka

  Przychody i koszty finansowe są związane z działalnością finansowa w przedsiębiorstwie.

  Działalność finansowa polega m.in. na: sprzedaży/kupnie papierów wartościowych, udziałów i akcji; na zaciąganiu kredytów i pożyczek w przedsiębiorstwie.

  Działalność ta powoduje powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja menedżer sztabowy - menedżer liniowy

  Menedżer liniowy Menedżer sztabowy

  |

  Jest odpowiedzialny za osiągnięcie celów organizacji, tworzy odpowiedni klimat do rozwoju pracowników, wspiera pracowników, posiada formalne uprawnienia do decydowania wynikające z hierarchii organizacyjnej, w celu osiągnięcia celu przekłada strategie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia potrzeb

  Wprowadzenie

  Odczuwanie potrzeb motywuje do działania. Jednak nie każda potrzeba motywuje w ten sam sposób. Mając do wyboru zaspokojenie potrzeb podstawowych, fizjologicznych, jak np. jedzenie oraz wyższego rzędu, np. drogie ubranie, zwykle w pierwszej kolejności zaspokajamy te podstawowe. Zwrócili na to...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość dostaw

  Charakterystyka

  Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz jakości, techniczne warunki zakupów, w przypadku nieciągłości potrzeb|zapotrzebowanie na dostawy, i instrukcje|procedury przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakość dostaw

  Charakterystyka

  Zapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz jakości, techniczne warunki zakupów, w przypadku nieciągłości potrzeb|zapotrzebowanie na dostawy, i instrukcje|procedury przyjęcia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /3 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie między ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000

  <p<bRelacje między

  ISO 9001:1994 a ISO 9001:2008</b</p

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  <div align="center" <table width"500" border"1"

  <tr

  <td width"50%" valign"top" align"center"<b<font size"2"...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie między ISO 9001:1994 a ISO 9001:2000

  <p<bRelacje między

  ISO 9001:1994 a ISO 9001:2008</b</p

  W roku 2008 pojawiła się nowelizacja normy IS0 9001:2008. Wnosi ona jednak tylko kosmetyczne zmiany.

  <div align="center" <table width"500" border"1"

  <tr

  <td width"50%" valign"top" align"center"<b<font size"2"...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /09.05.2011 Znaków /11 292

  praca w formacie txt

Do góry