Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    UOKIK

    Charakterystyka

    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest organem administracji rządowej ustawowo odpowiedzialnym za realizację zadań z zakresu ochrony konsumentów. Jego działalność można podzielić na prace o charakterze legislacyjnym, informacyjno - edukacyjnym oraz kontrolnym.

    UOKiK...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 334

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bessa

    Charakterystyka

    bessa - utrzymujący się przez dłuższy czas spadek kursów akcji na giełdzie Socha 1994, str. 57.

    Przeciwieństwem bessy jest hossa.

    Według badań rynku amerykańskiego przez P. Cartera hossa trwała tam zwykle od 18 do 24 miesięcy a bessa od 12 do 21 miesięcy. Zestawienie ze sobą hoss i...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /485

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obrót

    Charakterystyka

    Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

    Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obrót

    Charakterystyka

    Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

    Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

    Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obrót

    Charakterystyka

    Obrót są to wpływy brutto lub należności brutto ze sprzedaży towarów czy usług dostarczonych przez dany gospodarczy.

    Skalę działalności przedsiębiorstwa ustala się na podstawie zysków lub strat. Mówiąc bardziej ogólnie to globalny przychód ze sprzedaży dóbr i usług...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 491

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Sprzężenie zwrotne

    Charakterystyka

    Sprzężenie zwrotne - mechanizm oddziaływania w formie bezpośredniej lub pośredniej zmian na wyjściach danego systemu na stan jego wejść. Ideą działania sprzężenie zwrotnego jest dostosowanie kolejnych odpowiedzi systemu na podstawie informacji dotyczących efektów własnego działania...

    Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 368

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Inflacja endogeniczna

    Charakterystyka

    Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi...

    Ocena / Kategoria / Makroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /1 779

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Umowa spedycji

    Charakterystyka

    Umowa spedycji jest regulowana przez art. 794-804 cywilny|kodeksu cywilnego.

    Umowa spedycji wynika z rozwoju handlu, a zwłaszcza z transportem towarów.

    Strona zainteresowana przewozem może korzystać z innych usług z uwzględnieniem najlepszego sposobu przeniesienia ładunku, zawarcia umowa z...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /2 271

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawo własności

    Charakterystyka

    Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

    Zadania

    Prawa własności mają bardzo duże...

    Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawo własności

    Charakterystyka

    Prawa własności do określonych aktywów umożliwiają rozporządzanie (w obrębie istniejących ograniczeń) tymi aktywami, w tym także dają prawo do otrzymania rekompensaty za szkody, które były skutkiem występowania efektów zewnętrznych.

    Zadania

    Prawa własności mają bardzo duże...

    Ocena / Przedmiot / Ekonomia

    Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011 Znaków /4 676

    praca w formacie txt

Do góry