Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych

  Charakterystyka

  Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (The Nomenclature of Territorial Units for Statistic - NUTS) to jednolity system podziału terytorialnego państw członkowskich Unii Europejskiej, opracowany przez Eurostat we współpracy z odpowiednimi departamentami Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedsiębiorczość

  Charakterystyka

  Przedsiębiorczość - to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. W praktyce pojęcie przedsiębiorczość rozumiane jest jako forma pracy lub jako czwarty (obok pracy, ziemi i kapitału) czynnik produkcji. Główne cechy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /7 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Model warstwowy

  Lisiecka|K. Lisiecka zaproponowała warstwowy model TQM, w którym ukazała cztery poziomy działań:

  filozofię i organizacyjna|kulturę firmy, zasady działania, wybór strategii oraz metody i techniki jej realizacji Lisiecka 2002, s. 184.

  Model ten, podobnie jak House of Total Quality|House of Total...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inflacja importowana

  Charakterystyka

  Inflacja importowana to rodzaj inflacji mający źródło poza granicami kraju. Przyczyną jest spadek wartości pieniądza spowodowany wzrostem kosztów produkcji i spadkiem podaży. Polega na przenoszeniu się wzrostu cen z jednego kraju do następnych.

  Mechanizm działania

  Inflacja...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling menedżerski

  Charakterystyka

  Controlling jest stosunkowo nowym sposobem przeprowadzania oceny funkcjonowania poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa. Do realizacji takiego przedsięwzięcia organizuje się specjalne komórki, które zazwyczaj nie mają narzuconego jednego obszaru działania ani stałego składu osobowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Controlling menedżerski

  Charakterystyka

  Controlling jest stosunkowo nowym sposobem przeprowadzania oceny funkcjonowania poszczególnych segmentów przedsiębiorstwa. Do realizacji takiego przedsięwzięcia organizuje się specjalne komórki, które zazwyczaj nie mają narzuconego jednego obszaru działania ani stałego składu osobowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /2 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządczy aspekt informacji

  Charakterystyka

  W dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwami również należy spodziewać się rozwoju, aczkolwiek rozwój ten nie będzie porównywalny do rozwoju technicznego. Pojawiające się możliwości wynikać będą przede wszystkim z pojawiania się nowych narzędzi informatycznych, usprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyscyplina pracy

  Dyscyplina pracy to ogół obowiązków pracowniczych, a także podporządkowanie się pracownika obowiązującym go zasadom postępowania. Obowiązki te mają charakter prawny, ponieważ wynikają z przepisów Kodeksu pracy.

  Obowiązki pracownicze:

  Obowiązek przestrzegania ustalonego czasu pracy: punktualne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja

  Charakterystyka

  Prywatyzacja jest to proces polegający na transformacji majątku państwowego we własność niepaństwowych prawna|podmiotów prawnych lub fizyczna|fizycznych poprzez:

  udostępnienie osobom trzecim akcji/udziałów w spółkach z wyłącznym udziałem Państwa|Skarbu Państwa, powstałych z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.05.2011 Znaków /1 829

  praca w formacie txt

Do góry