Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fracht

  Charakterystyka

  Fracht (ang. freight, niem. fracht) – określenie to może oznaczać przewóz towarów lub sam przewożony towar, najczęściej jednak pojęcie to stosuje się do określenia wynagrodzenia należnego przewoźnikowi od właściciela ładunku lub dostarczającego ładunek za dokonanie przewozu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynik finansowy

  Charakterystyka

  Wynik finansowy (w piśmiennictwie z zakresu rachunkowości używa się pojęć zamiennych: wynik księgowy, wynik działalności) - ogólnie można go zdefiniować jako porównanie dwóch strumieni zasobów wyrażonych w jednostkach pieniężnych: wpływających do firmy, które są zużywane w...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /4 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka biznesu

  Charakterystyka

  Etyka biznesu - dziedzina zajmująca się zagadnieniami moralnymi (przekonania, normy, wartości, itp.) występującymi w biznesie.

  Należy zaznaczyć, że etyka biznesu jest terminem o dosyć wielorakim rozumieniu. Różnorodne treści, które przypisuje się etyce biznesu zależą od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /7 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowego marketingu mix

  Charakterystyka

  Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

  Rodzaje

  Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategie międzynarodowego marketingu mix

  Charakterystyka

  Strategia marketingu mix na rynku międzynarodowym. Marketing mix to wykorzystanie różnych instrumentów marketingowych do osiągnięcia konkretnego celu. Do tych instrumentów zaliczamy: produkt, cenę, dystrybucję i promocję.

  Rodzaje

  Na rynku zagranicznym wyróżniamy marketing mix w trzech...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /6 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rotacja na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Rotacja na stanowiskach pracy polega na planowym zmienianiu określonych stanowisk pracy przez wybranych pracowników lub grupy pracownicze.

  Celem zmiany stanowisk jest przede wszystkim umożliwienie pracownikom rozszerzania już posiadanych kwalifikacji oraz zdobywania nowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyzysk

  Charakterystyka

  Sytuacja potocznie zwana wyzyskiem uregulowana została w Księdze trzeciej - Zobowiązania, Tytule III - Ogólne przepisy o zobowiązaniach umownych a konkretnie w art. 388 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ("K.c.").

  Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka Oparta na Wiedzy

  Charakterystyka

  Gospodarka Oparta na Wiedzy- ang. Knowledge - based economy, koncepcja ta wyrosła w latach 90 XX w., jest to Gospodarka, w której wiedza jest tworzona, przyswajana, przekazywana i wykorzystywana bardziej efektywnie przez przedsiębiorstwa, organizacje, osoby fizyczne i społeczności, sprzyjając...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 124

  praca w formacie txt

Do góry