Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Agencja pośrednictwa pracy

  Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

  Biura...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Makrootoczenie

  Na makrootoczenie składają się:

  System gospodarczy Otoczenie polityczno-prawne Rozwój techniczny Otoczenie kulturowe Środowisko naturalne i regulacje ekologiczne Uwarunkowania społeczne

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipoteka

  Charakterystyka

  Hipoteka - jest ograniczonym prawem rzeczowym obciążającym nieruchomość w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na mocy hipoteki wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, kto jest właścicielem w czasie realizacji uprawnienia, z pierwszeństwem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo strategiczne a negocjacje

  Charakterystyka

  Obecnie coraz większego znaczenia nabiera strategiczne dla realizacji wspólnych przedsięwzięć. Z jednej strony mamy do czynienia z trudnymi warunkami konkurowania w złożonym i dynamicznym otoczeniu, a z drugiej - zapotrzebowaniem na nawiązywanie trwałych, obustronnie korzystnych i opartych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy schyłkowej

  Charakterystyka

  Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Cechuje ją wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia fazy schyłkowej

  Charakterystyka

  Jest to ostatnia faza cyklu życia produktu. Cechuje ją wyraźny spadek sprzedaży oraz zmniejszający się przychód na skutek pojawienia się licznych substytutów, nasycenia rynku czy zmian mody. W tej fazie ogranicza się produkcję, dystrybucję i aktywizację sprzedaży. Stosuje się też...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozszerzone przedsiębiorstwo

  Koncepcja rozszerzonego przedsiębiorstwa (z ang. extended enterprise), jako najbardziej zaawansowanej formy dostaw|łańcucha dostaw powstała w latach 90-tych. Założenia tej koncepcji można zaprezentować w oparciu o pracę pod red. K. Rutkowskiego [1], czy także na podstawie pracy J. Sheridana [2]...

  Ocena / Przedmiot / Logistyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /3 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy wspomagania decyzji

  Charakterystyka

  Systemy wspomagania decyzji (DSS - Decission Support Systems) zaliczane są do trzeciej generacji systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Ich rozwój datuje się na lata 80-te i 90-te XX wieku.

  Wspólną cechą systemów wspomagania decyzji i ekspertowe|systemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turystyka morska

  Charakterystyka

  Turystyka morska to trwałe zjawisko społeczno-ekonomiczne, które obejmuje:

  podróże oraz wypoczynek turystów krajowych i zagranicznych statkami, promami i jachtami, przewozy turystyczne żeglugi przybrzeżnej, rejsy żeglarskie morskie i przybrzeżne turystów krajowych.

  Turystyka morska...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /3 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria wróbla w garści

  Charakterystyka

  Teoria "wróbla w garści" jest jedną z wiodących teorii dotyczących dywidend|polityki dywidend. Została stworzona przez M.J. Gordona i J. Lintnera. Według tej teorii obniżenie wypłacanej akcjonariuszom dywidendy prowadzi do wzrostu kosztu kaszpitału akcyjnego spółki. Spowodowane jest to...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt

Do góry