Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rynek konkurencyjny

  Wstęp

  Rynek w dosłownym znaczeniu oznacza miejsce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. W znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabytego towaru. Klimczak...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Negocjacje w ZZL

  Definicje

  Jako punkt wyjścia do sprecyzowania tych cech przyjmiemy wybrane definicje negocjacji, począwszy od klasycznej interpretacji F.C. Ikle'a: istotą rzeczy jest świadomość istnienia obok siebie interesów wspólnych i sprzecznych, bowiem bez wspólnych interesów nie ma po co negocjować, a bez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /5 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl Kondratiewa

  Charakterystyka

  Określenie Cykl Kondratiewa stosuje się mówiąc w ekonomii o długich cyklach rozwoju gospodarczego lub inaczej cyklach koniunkturalnych. Termin ten został stworzony przez Josepha Schumpetera od nazwiska jego odkrywcy Nikołaja Kondratiewa. Świat przyrody opiera się na zasadzie cykliczności...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /2 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schronisko

  Charakterystyka

  Obiekt położony poza obszarem zabudowanym przy szlakach turystycznych. Budynek zapewniający miejsce odpoczynku, schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi, będący często punktem zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze. W przypadku większego obiektu możliwa również baza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

  Charakterystyka

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu

  Charakterystyka

  Wymagania dla stanowiska kierownika marketingu, którego rola, szczególnie w przedsiębiorstwach i organizacjach dojrzałych o ustabilizowanej pozycji rynkowej, jest znacząca i niejednokrotnie niezbędna, mogą się różnic w zależności od rodzaju organizacji, w której pracuje. Głównym jego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.05.2011 Znaków /4 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces budowy strategii

  Charakterystyka

  Poniższy rysunek przedstawia schematycznie proces budowy strategii firmy poczynając od etapu formułowania celów i określania aspiracji kierownictwa poprzez etapu analizy otoczenia i przedsiębiorstwa, określania wariantów rozwoju i wyboru wariantu optymalnego. Efektem tych działań jest...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy w projekcie

  Charakterystyka

  Projekty są złożone z procesów. Procesem nazwiemy serię następujących po sobie działań pozwalających na osiągnięcie określonego wyniku. Procesy są wykonywane przez ludzi. Można je podzielić na dwie kategorie:

  procesy zarządzania projektami, które są zorientowane na opisywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etyka w biznesie

  Etyka w biznesie jest tematem dyskusyjnym i jako taki chcemy go potraktować w Encyklopedii Zarządzania. Zachęcamy do wypowiedzi w biznesie|w formie dyskusji. Najciekawsze wypowiedzi będziemy przenosić do głównej treści artykułu.

  Niech za początek dyskusji posłuży stwierdzenie: Etyka w biznesie może...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła nabywcza

  Siła nabywcza to skłonność konsumentów do zakupu dóbr i usług opierająca się o posiadane przez nich zasoby pieniężne i skłonności do zakupu na kredyt. Zagregowana siła nabywcza na rynku czy gospodarce narodowej, przedstawia całkowity dyspozycyjny dochód po opłaceniu podatków, a zatem mówi o...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.05.2011 Znaków /752

  praca w formacie txt

Do góry