Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Segmentacja rynku

  Segmentacja rynku

  Jest to podział na jednorodne grupy odbiorców, które różnią się pomiędzy sobą reakcjami na narzędzia marketingu mix. Segmentację wykorzystuje się między innymi na rynkach konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych, a także usługowych w działalności zorientowanej na wygospodarowanie zysku...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /4 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy

  Charakterystyka

  Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy ( ROR )- nazywany jest popularnie kontem osobistym, zakładanym dla osób fizycznych. Wykorzystujemy go do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, gromadzenia oszczędności a także do zaciągania kredytów w ramach przyznanego nam limitu.

  Zasady...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnicowanie jakości

  Charakterystyka

  Różnicowanie jakości (versioning, quality discrimination) jest świadomym tworzeniem różnych odmian jakościowych tego samego produktu, w celu umożliwienia różnicowania cen (Begg; Fisher; Dornbush 2007, s.441). Ten rodzaj różnicowania produktu jest rodzajem różnicowania pionowego...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System wspomagania decyzji

  Geneza

  Systemy wspomagania decyzji - SWD (DSS - Decision Support Systems) powstały jako rozwinięcie systemów wspomagania kierownictwa (MIS, EIS, ESS) i są niejako ich nadbudową, uzupełnieniem.

  W odróżnieniu od systemów wspomagania kierownictwa, SWD służy przede wszystkim do rozwiązywania problemów...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena ryzyka na stanowiskach pracy

  Charakterystyka

  Konieczność analizy ryzyka na stanowiskach pracy wynika z postanowień Kodeksu Pracy i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej o ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Celem oceny ryzyka na stanowisku pracy jest uświadomienie pracodawcom i pracownikom zagrożeń...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces

  Proces Podejście procesowe

  Podejście procesowe jest podejściem dynamicznym do zarządzania. Jego genezy można upatrywać w klasycznej szkole zarządzania: w organizacji procesów produkcyjnych i badaniach ergonomicznych. Rozwój podejścia można obserwować w systemowa|analizie systemowej, dynamice...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.05.2011 Znaków /2 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka refinansowa

  Charakterystyka

  Polityka refinansowa jest to narzędzie pieniężna|polityki pieniężnej, polegające na udzielaniu kredytów przez centralny (emisyjny) innym bankom, które w ten sposób mogą upłynnić swoje aktywa.

  Do podstawowych form refinansowania banków zalicza się:

  politykę redyskontową...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /16.05.2011 Znaków /2 420

  praca w formacie txt

Do góry