Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Paternalizm

  Paternalizm

  Paternalizm (łac. pater - ojciec) - wprowadzone pod koniec XIX w. określenie sposobu opieki nad dziećmi i innymi podmiotami nieautonomicznymi wzorowane na zasadzie “surowego, wymagającego i opiekuńczego ojca”. Doktryna ekonomiczna i społeczno- polityczna, charakteryzuje się arbitralnym i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewaluacja

  Charakterystyka

  Rewaluacja to ustawowe podniesienie walutowy|kursu waluty w stałego kursu walutowego|systemie stałego kursu walutowego. Taka zmiana kursu, choć jest rzadkością w systemie kursu stałego, może być spowodowana sytuacją, kiedy centralny nie jest w stanie obronić kursu swojej waluty przed...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie talentami

  Charakterystyka

  Zarządzanie Talentami wg teorii jest procesem zapewnienia organizacji podaży siły roboczej w skali umożliwiającej wykonanie wszelkich celów strategicznych przedsiębiorstwa zgodnie z wcześniej zaplanowanym schematem. W szerszym ujęciu ZT obejmuje działania organizacji na rzecz...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oszustwo finansowe

  Definicja

  Oszustwo finansowe (ang. fraud) jest całkowicie świadomym działaniem, mającym na celu uzyskanie korzyści w sposób nieuczciwy i niezgodny z prawem. O oszustwie świadczy fałszywe przedstawianie faktów i ich modyfikowanie, oraz brak jawności działania. Główny cel sprawcy to chęć pozyskania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia technologii

  Charakterystyka

  Koncepcja cyklu życia technologii( podobnie jak cyklu życia produktu) odnosi się do faz życia organizmu żywego. Jest to jedna z technik analizy strategicznej, umożliwiającej diagnozę wieku rynkowego technologii, niezbędną podczas planowania portfela produkcji a także budżetu związanego...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walne zgromadzenie wspólników

  Charakterystyka

  Walne zgromadzenie wspólników (ang. general meeting of shareholders) jest najwyższym - uchwałodawczym organem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, decydującym o najważniejszych sprawach spółki. Z reguły organ ten dokonuje także wyboru członków pozostałych organów spółki z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /3 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hierarchia

  Definicja

  Hierarchia, obok centralizacji, specjalizacji i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Jest ona rozumiana jako układ wielu szczebli w strukturze organizacyjnej, na którego szczycie znajduje się najwyższy rangą menedżer (lub menedżerowie) odpowiedzialny za działalność...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /8 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia budżetowe

  Charakterystyka

  Ograniczenie budżetowe - dochód konsumenta i ceny poszczególnych dóbr, traktowane łącznie, wyznaczają ograniczenie budżetowe danego konsumenta. Ograniczenie budżetowe opisuje różne koszyki (kombinacje ilościowe) dóbr dostępne dla konsumenta.

  Czynniki wpływające na ograniczenia...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /1 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Restrukturyzacja

  Przegląd definicji

  "Restrukturyzacja to radykalna zmiana w co najmniej jednym spośród trzech wymiarów organizacji, tzn. zakresie działania, strukturze kapitałowej lub organizacji wewnętrznej firmy. Celem tej zmiany jest przywrócenie przedsiębiorstwu równowagi wewnętrznej i (lub) równowagi z...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /18.05.2011 Znaków /7 253

  praca w formacie txt

Do góry