Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komisja Rewizyjna

  Charakterystyka

  Komisja rewizyjna jest periodycznym organem kontrolnym charakterystycznym dla ustroju spółki z o.o. Kontrolę odróżnia od nadzoru to, że polega ona na prawie wglądu w działalność danego podmiotu (spółki) z z możliwością żądania informacji i wyjaśnień bez prawa podejmowania...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /6 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria cech

  Charakterystyka

  Teoria cech - zagadnienie z dziedziny psychologii osobowości zakładające, że podstawowymi jednostkami osobowości są cechy, które opisują prawidłowości w postępowaniu człowieka i umożliwiają odnalezienie różnic w działaniu ludzi. Teoria cech zajmuje się zdefiniowaniem podstawowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm transmisyjny

  Charakterystyka

  Rezerwy pieniądza służącego do przeprowadzania transakcji zachowują się w sposób podobny jak zapasy materialne, które znajdują się w sferze produkcji i obrotu. Rezerwy pieniężne mają swoje cykle obrotu.Cyklu obrotu kasowa|rezerw kasowych jest to okres, w którym pieniądz jest trzymany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

  Charakterystyka

  Syndykat jest to rodzaj porozumienia producentów w warunkach rynku oligopolowego, ułatwiające wejscie na rynki międzynarodowe.

  Porozumienie to jest trwałe, w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, działające w tej samej branży i posiadający podobny stopień rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndykat

  Charakterystyka

  Syndykat jest to rodzaj porozumienia producentów w warunkach rynku oligopolowego, ułatwiające wejscie na rynki międzynarodowe.

  Porozumienie to jest trwałe, w jego skład wchodzą przedsiębiorstwa o podobnej wielkości, działające w tej samej branży i posiadający podobny stopień rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje strategii

  Rodzaje strategii

  W zależności od tego, w jakiej organizacji strategia jest tworzona i wykorzystywana, można wyróżnić następujące jej rodzaje (J. Penc 2001, s.144-145):

  Strategia na poziomie przedsiębiorstwa

  kształtowana przez naczelne kierownictwo, które nadzoruje działania organizacji zajmującej się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Whistleblowing

  Charakterystyka

  Whistleblowing (ang. gwizdkowy, dmuchający w gwizdek)jest to pojęcie cieszące się coraz większą popularnością, oznaczające specyficzną formę donosicielstwa. Zatrudnieni w tym celu pracownicy odpowiedzialni są za informowanie osób ds. etyki i dyscypliny, o ewentualnych nadużyciach...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Whistleblowing

  Charakterystyka

  Whistleblowing (ang. gwizdkowy, dmuchający w gwizdek)jest to pojęcie cieszące się coraz większą popularnością, oznaczające specyficzną formę donosicielstwa. Zatrudnieni w tym celu pracownicy odpowiedzialni są za informowanie osób ds. etyki i dyscypliny, o ewentualnych nadużyciach...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje wyrównawcze

  Charakterystyka

  Pojęcie operacji wyrównawczych wiąże się ściśle z problemami deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego. płatniczy kraju zawsze jest formalnie wyrównany. Więc rzeczony deficyt i nadwyżka oznaczają co innego niż różnica między stroną "Winien" i "Ma" tego bilansu.

  Ciekawą próbę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Operacje wyrównawcze

  Charakterystyka

  Pojęcie operacji wyrównawczych wiąże się ściśle z problemami deficytu i nadwyżki bilansu płatniczego. płatniczy kraju zawsze jest formalnie wyrównany. Więc rzeczony deficyt i nadwyżka oznaczają co innego niż różnica między stroną "Winien" i "Ma" tego bilansu.

  Ciekawą próbę...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 665

  praca w formacie txt

Do góry