Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Protekcjonizm

  Charakterystyka

  Protekcjonizm to polityka ochrony państwa polegająca na wykorzystaniu przez państwo środków oraz narzędzi zagranicznej polityki handlowej, ekonomicznej, w której zawiera się także polityka makroekonomiczna. Te środki wykorzystywane są do osiągnięcia celów tej polityki. Do takich...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość dodana (Rachunkowość)

  Charakterystyka

  Wraz z rozwojem społecznym rosną wymagania związane z ujawnianiem informacji o działalności firmy. Tradycyjny zbiór informacji zawarty w istniejących sprawozdaniach finansowych okazuje się niewystarczający. W szczególności dla zatrudnionych i zewnętrznych stron uczestniczących w...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /5 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Audytor

  Charakterystyka

  Audytor to osoba lub firma uprawniona do przeprowadzenia audytów. W zależności od rodzaju audytu- zakres obowiązków audytora się zmienia.

  Poniższa definicja przybliża dokładniej pojęcie audytora- biegłego rewidenta. Definicja biegłego rewidenta określona jest w Ustawie z dnia 7.05.2009...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /8 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarka turystyczna

  Definicja

  Jedną z najlepiej rozwijających się dziedzin gospodarki narodowej, zapewniającej jej rozmaite korzyści jest turystyka. Wszelkie środki i urządzenia obsługujące ruch turystyczny, czynniki, które ułatwiają zrealizowanie potrzeb turystów określamy mianem gospodarki turystycznej. Można...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /4 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macierz BCG - metodyka obliczeniowa

  Charakterystyka

  BCG jest metodą polegającą na graficznej prezentacji przedsiębiorstwa na rynku względem jego największych konkurentów. Opracowana przez Boston Counsulting Group w 1970r. metoda BCG jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych metod portfolio, będącej bezpośrednim...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /20.05.2011 Znaków /2 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Milton Friedman

  Milton Friedman

  Wybitny ekonomista i myśliciel amerykański, jeden z twórców monetaryzmu, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, orędownik wolności. Współzałożona przez Friedmana Chicago School wydała nie mniej niż ośmiu noblistów. Współpracował z prezydentami Richardem Nixonem i Ronaldem...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /4 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partnerstwo publiczno-prywatne

  Charakterystyka

  Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP) jest definiowane jako zróżnicowane formy długoterminowej współpracy firm z sektora prywatnego z jednostkami sektora publicznego w celu realizacji zadania inwestycyjnego lub dostarczenia dóbr lub usług odbiorcom, które do tej pory były dostarczane przez...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa związków zawodowych

  Charakterystyka

  Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Podstawowym prawem związków zawodowych jest reprezentacja wszystkich pracowników w zakresie praw i interesów zbiorowych, niezależnie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /2 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykl życia projektu

  Charakterystyka

  Projekt jako przedsięwzięcie jednorazowe jest obarczony pewnym stopniem niepewności. Zwykle dzieli się go na fazy, aby łatwiej móc nadzorować przebieg. Poszczególne fazy ustawione od pierwszej do ostatniej nazywamy cyklem życia projektu.

  Fazy cyklu życia

  Fazy można wydzielić na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.05.2011 Znaków /3 974

  praca w formacie txt

Do góry