Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arkusz analizy ryzyka

  Charakterystyka

  Zarządzanie ryzykiem jest określonym rodzajem działalności przedsiębiorstwa skierowanym na obniżenie wpływu ryzyka na funkcjonowanie danego podmiotu i podejmowanie odpowiednich środków przeciwdziałania oraz minimalizacji skutków ryzyka. Powinno być jednym z elementów niezbędnych do...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /4 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubezpieczenie rentowe

  Charakterystyka

  Ubezpieczenie rentowe gwarantuje świadczenia pieniężne, w przypadku utraty dochodów pieniężnych związanej z wystąpieniem ryzyka inwalidztwa (niezdolność do pracy lub śmierć żywiciela). W takiej sytuacji osoby opłacające składki na ubezpieczenie rentowe otrzymują rentę, która...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /6 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategiczna jednostka gospodarcza

  Charakterystyka

  Strategiczna jednostka gospodarcza (SJG) to wyodrębniony w przedsiębiorstwie podsystem, wyspecjalizowany przedmiotowo, który działa jako samodzielny zakład. Po raz pierwszy SJG zastosowana została przez amerykański koncern General Elektric. SJG to małe przedsiębiorstwa, które są...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria racjonalnych oczekiwań

  Charakterystyka

  Teoria racjonalnych oczekiwań (rational expectations theory) - jedna z kilku istniejących teorii dotyczących kształtowania się oczekiwań. Uważana za najistotniejszą obok teorii oczekiwań adaptacyjnych. Została sformułowana w latach 70tych XX wieku przez amerykańskiego ekonomistę Johna...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /3 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wydajności parku maszynowego

  Charakterystyka

  Na wyniki działalności przedsiębiorstw wpływa ilość jak i jakość poszczególnych czynników produkcji oraz sposób ich wykorzystania. Podstawowe czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy i ludzie) działają wzajemnie się uzupełniając. Proporcje między tymi czynnikami powinny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.05.2011 Znaków /5 317

  praca w formacie txt

Do góry