Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Komunikacja

  Definicja

  Komunikacja to proces mający na celu spowodowanie u odbiorcy informacji zmiany świadomości zamierzonej przez nadawcę.

  Na komunikację składają się następujące działania:

  zakodowanie myśli przez nadawcę, nadanie informacji|nośnika (fizyczne przekazanie go odbiorcy poprzez kanał formalny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /6 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie negocjacji

  Charakterystyka

  W fazie planowania negocjacji strony przyjmują stanowiska i strategie. W przygotowaniach skoncentrować uwagę należy na pięciu obszarach:

  przedmiocie negocjacji, klimacie, układzie sił, mocodawcach, procedurach postępowania. Kluczowe kroki

  Diagnoza

  skompletowanie zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy

  Charakterystyka

  Międzynarodowy Fundusz Walutowy (International Monetary Fund) to międzynarodowa organizacja finansowa, o której powołaniu postanowiono jednocześnie z powołaniem Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju w lipcu 1944 na konferencji Narodów Zjednoczonych w Bretton Woods New Hampshire USA. W...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /3 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo decyzyjne

  Charakterystyka

  Drzewo decyzyjne to nic innego jak graficzny sposób wspierania procesu decyzyjnego. Drzewo stosowane jest w teorii decyzji i ma sporo zastosowań. Może zarówno rozwiązać problem decyzyjny, jak i stworzyć plan. Metoda drzew decyzyjnych sprawdza się przede wszystkim, kiedy mamy problemy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewo decyzyjne

  Charakterystyka

  Drzewo decyzyjne to nic innego jak graficzny sposób wspierania procesu decyzyjnego. Drzewo stosowane jest w teorii decyzji i ma sporo zastosowań. Może zarówno rozwiązać problem decyzyjny, jak i stworzyć plan. Metoda drzew decyzyjnych sprawdza się przede wszystkim, kiedy mamy problemy...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalny System Innowacji

  Charakterystyka

  Regionalny System Innowacji definiujemy jako sieć współpracy pomiędzy organizacjami i instytucjami, działającymi w regionie, których celem jest rozwój innowacyjności tego regionu, poprzez wspieranie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw.

  Innymi słowy można stwierdzić, że RSI, bo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /3 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Clarence Bertrand Thompson

  Clarence Bertrand Thompson był jednym z przedstawicieli nurtu "Industrial Engineering". Był jednym z najzdolniejszych uczniów Winslow Taylor|Taylora.

  Jego najsłynniejsze dzieło nosi tytuł "Reorganizacja fabryk według Taylora-Thompsona". Główne wątki, jakie znalazły się w owym dziele to:

  organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koszt całkowity

  Charakterystyka

  Koszt całkowity (eng.: total cost TC) jest to suma wynagrodzeń wszystkich czynników wytwórczych.

  To suma całkowitych kosztów stałych (eng.: total fix cost TFC) i całkowitch kosztów zmiennych (eng. : total variable cost TVC).

  Koszty całkowite stałe (TFC)- są one niezależne od produkcji...

  Ocena / Kategoria / Mikroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targi

  Definicja

  Targi to miejsce spotkań handlowych organizowanych regularnie, zawsze w tym samym ośrodku, w ustalonych odstępach czasu, o ograniczonym z góry czasie trwania. Ich zadaniem jest umożliwienie uczestnikom zaprezentowania oferty w celu dokonania transakcji handlowych. Targi, będące formą...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /5 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa poręczenia

  Charakterystyka

  Poręczenie - jest to umowa między poręczycielem a wierzycielem, w której poręczyciel zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika w przypadku gdyby dłużnik sam zobowiązania nie dotrzymał. Cała umowa poręczenia nie musi być zawarta w szczególnej formie, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.05.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt

Do góry