Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Głosowanie większością kwalifikowaną

  Charakterystyka

  Głosowanie większością kwalifikowaną- (ang. Qualified Majority Voting- QMV), jest to jedna z głosowania|procedur głosowania w Unii Europejskiej|Radzie Unii Europejskiej.

  Każdemu Państwu Członkowskiemu przyznana jest odpowiednia ilość głosów, uzależniona od wielkości populacji w tym...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CAM

  Charakterystyka

  CAM - (ang. Computer Aided Manufacturing) - Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Oprogramowanie, którego zadaniem jest integracja systemów projektowania i wytwarzania. Zadaniem systemów CAM jest wygenerowania kodu maszynowego w oparciu o stworzone modele CAD, który po przesłaniu do maszyny...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bony skarbowe

  Bony skarbowe

  Bony skarbowe są podstawowymi instrumentami pieniężny|rynku pieniężnego. Ich ogromna waga dla rynku związana jest z faktem iż ich rentowność jest bardzo wrażliwa na wszelkie zmiany, które zachodzą na rynku. Z tego też względu rynek bonów jest ważnym wskaźnikiem oczekiwań inwestorów...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /3 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System jakości w gminie - założenia

  Część cyklu poświęconego wdrażaniu ISO 9001 w gminach.

  Podstawowym celem wdrożenia systemu zarządzania jakością w urzędzie gminy jest zwiększenie jej sprawności w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, a przez to wyższy poziom konkurencyjności, zgodnie z definicją przyjętą we wcześniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.05.2011 Znaków /5 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagram relacji

  Charakterystyka

  Diagram relacji (ang. interrelationship diagram) nazywany jest również jako drzewo relacji, diagram zależności oraz wykres współzależności przyczyn jakością... 2008, s. 139.

  Celem diagramu relacji jest daleko idące uporządkowanie informacji, a więc wskazanie przyczyn występowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /4 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urząd pracy

  Struktura urzędów pracy

  W Polsce znajduje się 16 wojewódzkich urzędów pracy oraz 338 urzędów powiatowych oraz ich filie. Łącznie strukturę publicznych służb zatrudnienia tworzą 354 urzędy, które obsługują 379 powiatów i 16 województw.

  Zadania urzędów

  W Polsce publiczne służby zatrudnienia...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania gości hotelowych

  Charakterystyka

  Na rynku obiektów hotelowych występuje kilka postaw gości hotelowych związanych z aktywnością. Różne rodzaje aktywności gości hotelowych powinny skłonić gestorów do analizy ekonomicznej formy i sposobu obsługi klientów.

  Gość oczekuje i wymaga od hotelu (Cz. Witkowski):

  ...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymagania gości hotelowych

  Charakterystyka

  Na rynku obiektów hotelowych występuje kilka postaw gości hotelowych związanych z aktywnością. Różne rodzaje aktywności gości hotelowych powinny skłonić gestorów do analizy ekonomicznej formy i sposobu obsługi klientów.

  Gość oczekuje i wymaga od hotelu (Cz. Witkowski):

  ...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.05.2011 Znaków /5 824

  praca w formacie txt

Do góry