Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  SEJSMONASTIE

  Ruchy nastyczne organów rośliny (najczęściej iiści), wywołane bodźcem mechanicznym. Najdokładniej zbadane zostały u mimozy, która na dotyk reaguje składaniem się najpierw liści pojedynczych, a następnie złożonych. Odpowiedzialne za to zjawisko są zmiany turgoru w poduszeczkach występujących u...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEKWENCJA, kolejność ułożenia

  Najczęściej kolejność występowania monomerów w cząsteczce biopolimeru, np. aminokwasów w białku lub nukleotydów w kwasach nukleinowych. S. bywa też określana jako struktura pienwszorzędowa, np. struktura l-rzędowa białka, czyli kolejność ułożenia aminokwasów wyznaczana przez kolejność...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPROFITY, roztocza

  Cudzożywne organizmy niezwierzęce, które odżywiają się martwą materią organiczną, rozkładając szczątki roślinne i zwierzęce. Do s. należą m.in. bakterie fermentacyjne i gnilne, grzyby tj. pleśniak, pędzlak, drożdże, grzyby, kapeluszowe. Z działalnością saprofi-tów związane są 2 ważne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAWANNA

  Formacja roślinna złożona z wysokich traw oraz pojedynczych drzew i krzewów, występująca w klimacie suchym z wyraźnie zaznaczoną sezonowością. S. rosną na glebach ubogich. Różne odmiany s. - w zależności od ilości opadów i żyzności gleby występują we wsch. Afryce, na Piw. Indyjskim, w Ameryce...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOCEL

  Wtórna jama ciała powstała na skutek rozsunięcia się komórek mezodermy. Występuje np. u pierścienic, stawonogów. Schizocel to także pseudoceloma u obleńców, rozwojowo związana z pierwotną jamą ciała.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SCHIZOGONIA

  Forma rozmnażania bezpłciowego spotykana u pierwotniaków (np. u sporowców - zarodziec malarii i niektórych ameb), polegająca na wielokrotnym podziale jądra komórkowego, w wyniku czego powstaje wielojądrowy schizont, rozpadający się następnie na wiele komórek jednojądrzastych, tzw...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SEJMURIA (Seymauria)

  Forma przejściowa o cechach płazich i gadzich. Z płazami wiązały ją : m.in. występowanie kości międzyskroniowej, budowa zębów, chrzęstna spodnia część puszki mózgowej, z gadami zaś jeden kłykieć potyliczny, dwa kręgi krzyżowe (jeden dobrze wykształcony, drugi niekompletny) i rodzaj kręgów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPROBIONTY

  Organizmy wodne, których właściwym środowiskiem życia są siedliska bogate w rozkładającą się materię organiczną; mieszkańcy wód zanieczyszczonych. S. odżywiają się martwymi substancjami organicznymi. Umożliwiają -» samooczyszczanie wód.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMOOCZYSZCZANIE WÓD

  Rozkład substancji organicznych wprowadzonych do wód ze ściekami dzięki działaniu organizmów żywych, głównie bakterii. Biologiczne s. w. zachodzi z różną szybkością, zależną od charakteru środowiska oraz rodzaju i wielkości zanieczyszczeń; na ogół dużo łatwiej w rzekach o szybkim prądzie lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAPROBOWE STREFY

  Strefy wody o różnym stopniu zanieczyszczenia ściekami organicznymi, odpowiadające kolejnym etapom postępującego procesu samooczyszczania. W systemie saprobów wyróżnia się cztery główne grupy organizmów wskaźnikowych zajmujące odpowiadające im s. s., począwszy od najbardziej zanieczyszczonej;...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /KolesHaHa Dodano /01.08.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry