Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria obfitości zasobów

  Charakterystyka

  Jest jedną z teorii handlu międzynarodowego tłumaczącą przyczyny wymiany handlowej między krajami. Twórcami owej teorii są: E. Heckscher, B.Ohlin i P.A. Samuelson, którzy taktują ją jako szczególny przypadek teorii międzyregionalnej.

  Koncentrują oni uwagę na proporcjach obfitości...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /4 245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biała Księga Podatków

  Charakterystyka

  Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999 - 2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biała Księga Podatków

  Charakterystyka

  Biała Księga Podatków to dokument opublikowany przez Ministerstwo Finansów Rzeczpospolitej Polskiej w 1998 roku. Zaproponowano w nim szereg zmian obowiązującego wówczas systemu. Propozycje w niej zawarte miały być rozłożone na kilka lat (1999 - 2002), dotyczyły one kompleksowej zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdarzenie gospodarcze

  Charakterystyka

  Zdarzenie gospodarcze stanowią wszystkie fakty dotyczące działalności gospodarczej jednostki. Jest pojęciem szerszym niż operacja gospodarcza. Każda operacja gospodarcza jest zdarzeniem gospodarczym ale nie każde zdarzenie gospodarcze jest operacją gospodarczą. Zdarzenie gospodarcze...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie popytu i podaży kadr

  Charakterystyka

  Prognozowanie popytu i podaży kadr to pojęcie ściśle związane z planowaniem zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Kategoria ta obejmuje identyfikowanie potrzeb personalnych z uwzględnieniem dążenia do minimalizowania różnicy pomiędzy podażą i popytem na wewnętrznym rynku pracy. Jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola negocjacji

  Charakterystyka

  Negocjacje są jednym z obszarów działalności współczesnej firmy, wymagającym szeregu zmian w odpowiedzi na wyzwania stawiane kadrze kierowniczej przedsiębiorstw przez aktualne warunki ich funkcjonowania (w turbulentnym otoczeniu na rynku globalnym, przy dynamicznie rozwijającej się...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonomiczność

  Definicja

  "Być ekonomicznym oznacza zużywać lub wydawać mniej niż przedtem, w poprzednim okresie, zmniejszać rozchody, unikać wykonywania zbędnych czynności nie służących realizacji wytyczonych celów" (Słownik pojęć ekonomicznych, str. 75.

  ).

  "Działanie jest ekonomiczne, jeżeli stosunek wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luka deflacyjna

  Charakterystyka

  Luka deflacyjna - to sytuacja, w której suma wydatków (chodzi tutaj o wydatki na dobra i usługi wytwarzane w kraju) jest niższa od dochodu narodowego (dopływy niższe od odpływów) przy dochodzie narodowym zapewniającym pełne zatrudnienie.

  Jeżeli dochód narodowy w punkcie...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konkurencja cenowa i pozacenowa

  Konkurencja cenowa

  to rywalizacja cenowa o zwiększenie udziału w rynku i zysków, pomiędzy przedsiębiorcami polegająca na przedkładaniu nabywcom niższej ceny produktu od oferowanej przez konkurentów. Konkurencja cenowa stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania ekonomistów, którzy postrzegają ją...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /2 816

  praca w formacie txt

Do góry