Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Czynniki socjalizacji

  1. Rodzina – pierwszy z najważniejszych czynników socjalizacji. To pierwszy i najbardziej trwały świat społeczny dla dziecka.

  2. Szkoła – jest odpowiedzialna za przekazanie informacji, umiejętności i wartości, które społeczeństwo uważa za ważne dla życia społecznego.

  3. Grupa rówieśnicza – składa...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki Hominizacji - (uczłowieczenie człowieka)

  Czynniki biologiczne:

  - Powiększyło się mózgowie(szczególnie kresomózgowie);

  - Zmieniły się proporcje czaszki, skróciła się twarzoczaszka, zwiększeniu uległa część mózgowa;

  - Zmieniła się wielkość i liczba zębów(spowodowana zmianą odżywiania);

  - Pionizacja postawy(zejście z drzew)...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /11 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy zjawisk kulturowych

  Cechy zjawisk kulturowych - kultura ma wymiar czasowy charakteryzuje się rozciągłością w czasie. W sensie atrybutywnym jako cecha ludzkości zmieniała się i rozwijała w miarę upływu czasu. W sensie dystrybutywnym- jako zbiór cech określonej zbiorowości rozwija się przeżywa rozkwit i upada.

  Kultura ma...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy kultury

  Cechy Kultury - kultura związana jest z człowiekiem. Człowiek jest jej twórcą i przez nią kształtowany. Za jej pomocą wyraża swoje potrzeby emocje i wrażenia. Kultura jest zjawiskiem ponadjednostkowym (społecznym) jest związana z człowiekiem jako istotą prowadzącą społeczny tryb życia. Kształtuje...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akulturacja i jej wymiar dla kultury

  Akulturacja – ogół zjawisk powstałych w wyniku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu (zderzenie kultur- stosunki kulturowe, które zawiązują się między dwiema kulturami na skutek ich zetknięcia się w sposób bezpośredni lub pośredni. Do takich interakcji dochodzi w obszarach stykowych pogranicza dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Programowanie neurolingwistyczne

  Charakterystyka

  Programowanie Neurolingwistyczne (NLP) jest wiedzą na temat subiektywnego doświadczania, modelem skutecznej komunikacji oraz instrumentem zmiany osobistej. NLP jest także stanem świadomości oraz zespołem umiejętności, które pozwalają na budowanie własnej motywacji, wpływanie na własne...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /3 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nordic walking

  Charakterystyka

  Początki tego sportu rozpoczęły się w Finlandii w latach 40-60XX w.

  Tamtejsi sportowcy trenujący biathlon, aby nie zaprzestawać treningów podczas cieplejszych pór roku- zapoczątkowali Nordic Walking na świecie.

  W latach 90 tych Nordic Walking -nowy, jak,że mało znany jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadowolenie pracowników

  Charakterystyka

  Zadowolenie z pracy jest rezultatem zweryfikowania oczekiwań pracowników, w odniesieniu do pełnionych przez nich funkcji z warunkami, w których przyjdzie im je realizować. Stanowi ono nieodzowny element osiągania przez przedsiębiorstwo wysokiej sprawności funkcjonowania.

  Czynniki...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /5 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mobbing

  Charakterystyka

  Mobbing ze względu na swoją wielopostaciowość i subiektywność jest pojęciem trudnym do zdefiniowania. Nawet w literaturze naukowej nie ma jednej definicji tego zjawiska. Jest to również spowodowane faktem, że jest to zjawisko stosunkowo nowe.

  Mobbing jest pojęciem stosowanym w Europie i...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.05.2011 Znaków /3 449

  praca w formacie txt

Do góry