Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Badania jakościowe w systemach informacyjnych w aspekcie metodologii i filozofii nauki

  System informacyjny został zdefiniowany najpełniej przez Steinmüllera, (1977) jako system społeczny (human activity system), który współtworzą elementy przynależne do pięciu klas, obejmujących: dane, metody, technikę (wykorzystywane technologie - wyposażenie techniczne), organizację i ludzi. Przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różne sposoby pojmowania badań jakościowych, ujęcie popularne

  W ostatnich latach w wielu dyscyplinach naukowych i w praktyce społeczno-ekonomicznej daje się zauważyć „renesans” metod jakościowych. Jednakże badania jakościowe rozumiane bywają w różnych sposób (Kowal 2003, Myers 1997).

  "Jakościowy" oznacza w sensie filozoficznym - dotyczący jakości, będący...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody i techniki badawcze

  Badanie naukowe to studia, których celem jest uzyskanie obiektywnych odpowiedzi i sformułowanie praw. Badanie naukowe rozpoczyna się od sformułowania problemu badawczego, który może być rozumiany jako „pewne pytanie lub zespół pytań, na który odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Pytania dotyczą przedmiotów...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupa etniczna

  Ma dwojaki zakres. Po pierwsze odnosi się do społeczności pierwotnych, które nie osiągnęły jeszcze świadomości narodowej. Po drugie odnosi się do grup mniejszości narodowych w złożonym społeczeństwie.

  Typy systemów społeczno –...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Cywilizacja

  Jest patrzeniem na określony wymiar społeczeństwa w danym okresie historycznym, patrzeniem pod kątem różnych zmian zachodzących w społeczeństwie. Jest kolejnym etapem zbliżającym nas do poznania prawdy. Rola cywilizacji jako formuła jest niezwykle ważna, aby człowiek z tej formuły zaczął działać...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /8 910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krąg kulturowy

  (krąg cywilizacyjny) Zbiór kultur spokrewnionych ze sobą genetycznie i historycznie lub wykazujących wspólnotę zasadniczych cech. O kręgach kulturowych mówimy zazwyczaj w odniesieniu do kultur mających pewne ramy terytorialne.

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szok kulturowy

  Mniej lub bardziej nagłe, budzące lęk pojawienie się obcej kultury, która niesie ze sobą całkowicie odmienną rzeczywistość kulturową. Termin ten określa ogół stosunków kulturowych i reakcji tych dwóch kultur na skutek takiego zderzenia kultur. Szok kulturowy wywołuje wytworzenie dystansu wobec obcej...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura tradycyjna

  Jest elementem niezbędnym po to, aby zrozumieć kulturę w środowisku. Jest formułą dochodzenia do dzisiejszego stanu człowieczeństwa, do odbierania umiejętności. Kultura tradycyjna to wszelka spuścizna, którą następujące generacje przekazują pokoleniom wchodzącym w życie, swoim następcom. Pojęcie...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest kulturoznawstwo

  Jest funkcją poznania człowieka, społeczeństwa, poprzez poznanie kultury społeczeństw.

  Co w kulturowości jest dla nas interesujące? Co jest w kulturze takiego, ze pozwala nam na poznanie społeczeństw?

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces akulturacji

  To przekształcanie zachowań w zderzeniu dwóch lub więcej odmiennych kultur. Proces budowania kulturowości grup społecznych odbywa się dwojako:

  pierwsza grupa tworzy własna formułę funkcjonowania dobra w tej grupie i środowisku;

  druga grupa wzbogaca swoją kulturę poprzez działanie innych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /331

  praca w formacie txt

Do góry