Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Etapy outsourcingu - Określenie warunków umowy

  Ukształtowanie postanowień umowy odzwierciedlających warunki współpracy z usługodawcą powinno rozpoczynać się od określenia zakresów zagadnień, które zostaną uwzględnione w umowie. Wśród podstawowych problemów można wyróżnić zarówno takie, które są stosowane uniwersalnie, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Identyfikacja

  Hasło dotyczy kwestii identyfikacji w normie ISO 9001.

  Identyfikacja

  Identyfikacja jest to wiedza o tym, czego wynikiem jest wyrób lub usługa i czym jest dany proces. Przez identyfikację rozumiemy stałą możliwość odróżnienia wyrobu za pomocą pewnych cech (oznaczeń) podczas procesu realizacji wyrobu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.05.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwagi nad sposobami doboru prób oraz niektórymi metodami optymalizacji statystycznej przydatnymi w badaniach jakościowych

  W naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych większość wniosków o charakterze ogólnym wysnuwa się zwykle na podstawie prób, których liczebność jest znacznie większa od stu. Wśród naukowców przeważa przekonanie, że tylko badania przeprowadzone na dużych statystycznie populacjach losowych...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /10 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwości zastosowań w badaniach jakościowych wybranych metod statystyki klasycznej i planowania eksperymentów optymalnych

  Metody statystyki klasycznej można z powodzeniem zastosować w badaniach jakościowych, stanowiących podstawę do postawienia hipotez, skonstruowania kwestionariusza lub przygotowania metody projekcyjnej.

  Wybranych respondentów prosi się o odpowiedź na postawione pytania. Respondenci mogą udzielić...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /4 637

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Techniki zbierania danych jakościowych

  Każda z opisanych powyżej metod badawczych korzysta z jednej lub więcej technik zbierania danych empirycznych (wielu badaczy woli określenie „materiału empirycznego”, ponieważ nie wszystkie dane mają charakter numeryczny, lecz zwykle opisowy).

  Techniki zbierania danych w badaniach jakościowych obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obszary badań jakościowych

  Obszary, w których najczęściej stosowane są metody jakościowe to: badania w działaniu (ang. action research), studium przypadku (ang. case study research), badania etnograficzne.

  W systemach informacyjnych badanie w działaniu jako metoda badawcza było przez wiele lat ignorowane; dopiero w ostatnich...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /8 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozoficzne podstawy metod jakościowych

  Bez względu na rodzaj badania, u jego podstaw powinny znaleźć się zawsze pewne uniwersalne założenia filozoficzne.

  Podejście pozytywistyczne

  W podejściu pozytywistycznym wyznacznikiem poznania naukowego jest metoda pozwalająca na obiektywny i jednoznaczny opis oraz wyjaśnienie rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd metod jakościowych

  Metody badań klasyfikowane są w różny sposób, ale w sposób najbardziej ogólny można je podzielić na badania jakościowe i ilościowe.

  Metody ilościowe zaczęto stosować w naukach przyrodniczych – w analizie zjawisk fizycznych.

  Współcześnie w naukach społeczno-ekonomicznych i psychologicznych korzysta...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /6 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sens zastosowania metod statystycznych w badaniach jakościowych

  Metody jakościowe i ilościowe mogą współwystępować i wzajemnie się uzupełniać (por. Gephart 1988). Jednocześnie wybór metod badawczych, a więc wybór procedury badań jest wyznaczany głównie przyjmowanym przez badacza paradygmatem i jego ontologicznymi i epistemologicznymi założeniami. Jeżeli...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy systemu informacyjnego

  Dziedzinę systemu informacyjnego stanowi przede wszystkim informacja wraz z układami, które ją przetwarzają i przesyłają. Celem działania takiego systemu jest tworzenie „tzw. wyjścia” (output) z dostępną informacją dla każdego członka organizacji. Cele operacyjne formułowane są w odniesieniu do...

  Ocena / Przedmiot / Kulturoznawstwo

  Autor /Jaro Dodano /29.05.2011 Znaków /3 767

  praca w formacie txt

Do góry