Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klient

  Definicja

  Klient to każda jednostka organizacyjna lub prawna, korzystająca z usług oferowanych na rynku.

  W dzisiejszych czasach i w tak rozwiniętej gospodarce, w jakiej mamy przyjemność funkcjonować, klient jest królem. Jedynym uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt nadmiaru zdolności produkcyjnej...

  Ocena / Przedmiot / Marketing

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji przychodów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie...

  Ocena / Przedmiot / Rachunkowość

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja regresji przychodów

  Charakterystyka

  Funkcja regresji przychodów. Analiza zależności przychodów ze sprzedaży od ilości sprzedanych produktów za pomocą funkcji regresji ma na celu określenie ilościowych prawidłowości między tymi zjawiskami. Chodzi o określenie postaci tej zależności oraz ustaleniu jej siły. W analizie...

  Ocena / Przedmiot / Statystyka

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izokwanta

  Charakterystyka

  Izokwanta (krzywa jednakowego produktu) jest zbiorem możliwych kombinacji nakładu dwóch produkcji|czynników produkcji, które pozwalają efektywnie wytworzyć daną wielkość produktu.

  Izokwanty swym wyglądem przypominają obojętności|krzywe obojętności. Istnieje jednak zasadnicza...

  Ocena / Przedmiot / Ekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces planowania strategicznego

  Charakterystyka

  Proces planowania strategicznego rozpoczyna ciąg działań kierownictwa organizacji, których celem jest wdrożenie i realizacja najlepszych dla przedsiębiorstwa strategii działań. Schemat tego procesu przedstawiony jest na poniższym rysunku.

  Zwrócić należy uwagę na to, że poniższy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Georges Friedmann

  Georges Friedmann, autor "Maszyny i człowieka" jest znany z fizjologii pracy, psychologii przemysłowej, czy socjologii organizacji. Francuski socjolog żydowskiego pochodzenia Georges Friedmann w swojej książce wskazuje dwie rewolucje przemysłowe. Jedną było wprowadzenie maszyny parowej, drugą wprowadzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania kierownika projektu

  Charakterystyka

  Kierownik projektu: członek zespołu projektowego mający największy wpływ na powstanie, realizację, a także końcowy efekt projektu.

  Kierownik projektu spełnia jedną z najważniejszych ról w strukturze organizacyjnej. Jednak rola ta jest różna i zależy od typu występującej w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /3 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwestycje brutto

  Charakterystyka

  Inwestycje brutto obejmują produkcję nowych dóbr kapitałowych oraz ulepszenie istniejących dóbr kapitałowych np. budowa dróg, mostów, budynków i budowli, zakup maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi, środków transportu, zakup licencji na wytwarzanie produktów. Inwestycje...

  Ocena / Kategoria / Makroekonomia

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /30.05.2011 Znaków /2 850

  praca w formacie txt

Do góry